Hopp til innholdet
Mor som sitter i sofa og jobber, mens barnet hopper ved siden av

Boliglån
  • Enkelt å søke
  • En fast rådgiver det er lett å komme i kontakt med
  • Følg lånesøknaden din digitalt

Hos oss får du mer enn bare et boliglån

Med et boliglån fra oss får du personlig veiledning fra en rådgiver som kjenner deg og dine behov. Vi er her for å støtte deg gjennom hele boligprosessen.

Hvorfor bør du velge oss?

Som en engasjert lokalbank med god kjennskap til nærmiljøet, er vi ofte mer fleksible enn de store bankene. Vi strekker oss langt for å finne den beste løsningen for deg og din økonomi.

Hos oss får du en fast rådgiver som du lett kommer i kontakt med, og som kjenner deg og dine behov.

Det er enkelt å søke lån hos oss. Vi henter inn informasjon om deg automatisk, og du kan følge status på behandlingen av lånesøknaden din digitalt. 

 

Kontakt meg om boliglån

André Buseth Wigum

Kunderådgiver personmarked

Ann Charlotte Refsnes

Ann Charlotte Refsnes

Kunderådgiver personmarked

Arnstein Flåum

Arnstein Flåum

Rådgiver BM/Landbruk

Boliglån - priser

Under 2 000 000 kr. Fra 2 000 000 kr.
Nominell rente 5,75 % 5,75 %
Effektiv rente 6,04 %* 5,95 %*
Ungdomslån er forbeholdt boligkjøp der minst en av låntakerne er under 34 år. Ved fylte 35 år konverteres lånebetingelsene til bankens ordinære priser. Dersom sikkerhetene for lånet tillater det, etableres 60 % av boliglånet i vårt boligkredittforetak Eika Boligkreditt (EBK). Dersom boliglånet overstiger 60 % av verdigrunnlaget på boligen, vil den delen av lånet som overstiger 60 % av verdigrunnlaget etableres i banken.                                                                                                                                                                                                                                                                                          *Etablerings- og depotomkostninger kr. 4.000                                                                                                Terminomkostninger kr. 50                                                                                                                                 Annuitetslån med månedlige terminer Nedbetalingstid 25 år. Tinglysingsgebyr tilkommer for hvert pantedokument. Tinglysingsgebyr er ikke medregnet i effektiv rente.
Priseksempel
1 million kroner over 25 år. Effektiv rente 6,04 %. Totalt 1 906 080 kr.
3 millioner kroner over 25 år. Effektiv rente 5,95 %. Totalt 5 680 716 kr.
Under 2 000 000 kr. Fra 2 000 000 kr.
Nominell rente 6,45 %  6,05 %
Effektiv rente 6,77 %* 6,26 %*
*Etablerings- og depotomkostninger kr. 4.000                                                                                                Terminomkostninger kr. 50                                                                                                                                 Annuitetslån med månedlige terminer Nedbetalingstid 25 år. Tinglysingsgebyr tilkommer for hvert pantedokument. Tinglysingsgebyr er ikke medregnet i effektiv rente.
Priseksempel
1 million kroner over 25 år. Effektiv rente 6,77 %. Totalt 2 034 879 kr.
3 millioner kroner over 25 år. Effektiv rente 6,26 %. Totalt 5 844 334 kr.
Under 2 000 000 kr. Fra 2 000 000 kr.
Nominell rente 6,70 % 6,25 %
Effektiv rente  7,04 %* 6,48 %* 
*Etablerings- og depotomkostninger kr. 4.000                                                                                                Terminomkostninger kr. 50                                                                                                                                 Annuitetslån med månedlige terminer Nedbetalingstid 25 år. Tinglysingsgebyr tilkommer for hvert pantedokument. Tinglysingsgebyr er ikke medregnet i effektiv rente.
Priseksempel

1 million over 25 år. Effektiv rente 7,04 %. Totalt 2 082 601 kr.
3 millioner over 25 år. Effektiv rente 6,48 %. Totalt 5 955 161 kr.


Under 2 000 000 kr. Fra 2 000 000 kr.
Nominell rente 6,50 % 6,10 %
Effektiv rente 50% opptrekk 7,130 %* 6,586 %*
Effektiv rente 100% opptrekk 6,913 %* 6,429 %*
For flexilån vil effektiv rente variere med den til enhver tid benyttede kreditt.                                         Etablerings- og depotgebyr kr. 4000                                                                                                  Månedlig termingebyr kr. 70                                                                                                                Kvartalsvis provisjon 0,03 % (Kapitaliseres månedlig)
 *Ved beregning av effektiv rente er det tatt utgangspunkt i rammer på hhv. 3.000.000 og 1.000.000 løpende i ett år. Tinglysingsgebyr er ikke medregnet i effektiv rente.
Nominell rente 9,65 %
Effektiv rente 50 % av rammen 14,486 %
Effektiv rente ved 100 % av rammen 12, 271 %
Kvartalsvis provisjon av ordinær bevilgning er 0,5 %.                                                                  Kvartalsvis provisjon av tilleggsbevilgning er 0,5 %.
Ved beregning av effektiv rente er det tatt utgangspunkt i en byggelånsramme på kr 4.000.000 benyttet i ett år. Tinglysingsgebyr er ikke medregnet i effektiv rente.
Depotgebyr kr. 2 000
Etableringsgebyr kr. 2 000
Termingebyr, annuitetslån kr. 50
Termingebyr, rammelån kr. 70
Tinglysningsgebyr kr. 500 per pantedokument
Kapitalisering av renter månedlig
Kapitalisering av provisjon månedlig
Renteberegning etterskuddsvis
Renteberegningsmetode annuitet
Med forbehold om feil i prisliste. Se også generelle opplysninger.                                      Tinglysingsgebyr tilkommer for hvert pantedokument.                                                        Tinglysingsgebyr er ikke medregnet i effektiv rente.
Eika Boligkreditt
Boliglån innenfor 60 % legges som hovedregel i vårt boligkredittselskap Eika Boligkreditt. Eika Boligkreditt er eid av blant andre Hegra Sparebank. Eika Boligkreditt yter lån til privatpersoner og selvstendig næringsdrivende som pantsetter egen boligeiendom inntil 60 % av verdigrunnlag på boligen.

Spørsmål og svar om boliglån

Du kan i utgangspunktet låne 85 % av kjøpesummen. Det avhenger også av din evne til å betjene lånet. Her ser vi på hvor høy inntekt du har, hva du har av annen gjeld og din familiesituasjon. Har du tilleggsikkerhet kan du imidlertid låne inntil 100 %. 

Vi er fleksible og strekker oss langt for å finn en løsning for passer for deg og din økonomi.

Les mer om hvordan vi beregner hvor mye du kan låne

Utlånsforskriften sier at du må ha minst 15 % egenkapital. Egenkapital er den delen av finansieringen du stiller med selv. Dette kan være oppsparte midler, BSU, sparepenger, arv eller annen bolig. Jo mer egenkapital du har, jo mindre vil du måtte låne, og jo lavere vil renten på lånet være.

Hvis du har tilleggssikkerhet, kan du låne inntil 100 % av kjøpesummen. Tilleggssikkerhet betyr at vi tar pant i annen eiendom, for eksempel en person som gir banken en garanti om å betale boliglånet ditt om du ikke kan gjøre det.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Prøv vår boliglånskalkulator

Serielån innebærer at avdragene er de samme gjennom lånets løpetid. Du betaler de samme avdragene hver måned, mens rentedelen er høyest i starten og blir gradvis lavere. Totalt sett er det billigere å velge et serielån fordi du betaler mindre i renter over tid.

Annuitetslån er forutsigbart fordi du betaler det samme hver måned. I starten betaler du mest renter, men etter hvert som lånet minker blir avdragene større, og rentedelen mindre.

Les mer om serielån og annuitetslån

Avdragsfrihet på boliglån betyr at du, for en definert periode, kun betaler renter og gebyrer på lånet. Med andre ord utsetter du betalingen av selve lånebeløpet. Dette gir deg midlertidig økonomisk pusterom, spesielt når du står overfor usikre økonomiske forhold.

Lurer du på å ha avdragsfrihet på lånet ditt? Les mer om avdragsfrihet

Ordinært boliglån: Renten bestemmes etter hvor god sikkerhet du kan stille med. Dersom du har behov for å låne inntil 60 % av det boligen er verdt, kvalifiserer du til vårt beste boliglånstilbud med en nominell rente.

Boliglån for Unge (BLU): For deg mellom 18 og 33 år, tilbyr BLU muligheten til å låne opp til 85 prosent av boligens kjøpesum til svært gunstige renter.

Les mer om BLU

Grønt boliglån: Grønt boliglån er for deg som eier eller skal kjøpe bolig med energimerke A og B. Vi tilbyr gunstig vilkår for kjøp av energieffektiv bolig eller oppgradering til miljøvennlige løsninger.

Les mer om grønt boliglån

Rammelån (Flexilån): Med et rammelån betaler du rentekostnader hver måned, mens avdragene betaler du litt som du vil. Men siden du får denne friheten, så forutsetter det at du har god styring på økonomien din. Du må for eksempel ha 40% egenkapital i motsetning til 15% som du må ha i et serielån eller annuitetslån. Med et rammelån betaler du kun renter for det beløpet du faktisk bruker, noe som gir deg stor fleksibilitet.

Les mer om rammelån

Refinansiering: Øker verdien på din nåværende bolig? Refinansiering kan gi deg midler til å realisere dine oppussingsdrømmer.

Les mer om refinansiering

 

Boligguiden

Det er mye å tenke på når du skal kjøpe, bytte eller selge bolig. Vi gir deg steg-for-steg oversikt over hva du bør tenke på både før, underveis og etter kjøp av bolig.