Hopp til innholdet

Våre priser

Oversikt over priser, renter og gebyrer. For bedrifter se nederst på siden.

Boliglån - priser

Under 2 000 000 kr. Fra 2 000 000 kr.
Nominell rente 5,75 % 5,75 %
Effektiv rente 6,04 %* 5,95 %*
Ungdomslån er forbeholdt boligkjøp der minst en av låntakerne er under 34 år. Ved fylte 35 år konverteres lånebetingelsene til bankens ordinære priser. Dersom sikkerhetene for lånet tillater det, etableres 60 % av boliglånet i vårt boligkredittforetak Eika Boligkreditt (EBK). Dersom boliglånet overstiger 60 % av verdigrunnlaget på boligen, vil den delen av lånet som overstiger 60 % av verdigrunnlaget etableres i banken.                                                                                                                                                                                                                                                                                          *Etablerings- og depotomkostninger kr. 4.000                                                                                                Terminomkostninger kr. 50                                                                                                                                 Annuitetslån med månedlige terminer Nedbetalingstid 25 år. Tinglysingsgebyr tilkommer for hvert pantedokument. Tinglysingsgebyr er ikke medregnet i effektiv rente.
Priseksempel
1 million kroner over 25 år. Effektiv rente 6,04 %. Totalt 1 906 080 kr.
3 millioner kroner over 25 år. Effektiv rente 5,95 %. Totalt 5 680 716 kr.
Under 2 000 000 kr. Fra 2 000 000 kr.
Nominell rente 6,45 %  6,05 %
Effektiv rente 6,77 %* 6,26 %*
*Etablerings- og depotomkostninger kr. 4.000                                                                                                Terminomkostninger kr. 50                                                                                                                                 Annuitetslån med månedlige terminer Nedbetalingstid 25 år. Tinglysingsgebyr tilkommer for hvert pantedokument. Tinglysingsgebyr er ikke medregnet i effektiv rente.
Priseksempel
1 million kroner over 25 år. Effektiv rente 6,77 %. Totalt 2 034 879 kr.
3 millioner kroner over 25 år. Effektiv rente 6,26 %. Totalt 5 844 334 kr.
Under 2 000 000 kr. Fra 2 000 000 kr.
Nominell rente 6,70 % 6,25 %
Effektiv rente  7,04 %* 6,48 %* 
*Etablerings- og depotomkostninger kr. 4.000                                                                                                Terminomkostninger kr. 50                                                                                                                                 Annuitetslån med månedlige terminer Nedbetalingstid 25 år. Tinglysingsgebyr tilkommer for hvert pantedokument. Tinglysingsgebyr er ikke medregnet i effektiv rente.
Priseksempel

1 million over 25 år. Effektiv rente 7,04 %. Totalt 2 082 601 kr.
3 millioner over 25 år. Effektiv rente 6,48 %. Totalt 5 955 161 kr.


Under 2 000 000 kr. Fra 2 000 000 kr.
Nominell rente 6,50 % 6,10 %
Effektiv rente 50% opptrekk 7,130 %* 6,586 %*
Effektiv rente 100% opptrekk 6,913 %* 6,429 %*
For flexilån vil effektiv rente variere med den til enhver tid benyttede kreditt.                                         Etablerings- og depotgebyr kr. 4000                                                                                                  Månedlig termingebyr kr. 70                                                                                                                Kvartalsvis provisjon 0,03 % (Kapitaliseres månedlig)
 *Ved beregning av effektiv rente er det tatt utgangspunkt i rammer på hhv. 3.000.000 og 1.000.000 løpende i ett år. Tinglysingsgebyr er ikke medregnet i effektiv rente.
Nominell rente 9,65 %
Effektiv rente 50 % av rammen 14,486 %
Effektiv rente ved 100 % av rammen 12, 271 %
Kvartalsvis provisjon av ordinær bevilgning er 0,5 %.                                                                  Kvartalsvis provisjon av tilleggsbevilgning er 0,5 %.
Ved beregning av effektiv rente er det tatt utgangspunkt i en byggelånsramme på kr 4.000.000 benyttet i ett år. Tinglysingsgebyr er ikke medregnet i effektiv rente.
Depotgebyr kr. 2 000
Etableringsgebyr kr. 2 000
Termingebyr, annuitetslån kr. 50
Termingebyr, rammelån kr. 70
Tinglysningsgebyr kr. 500 per pantedokument
Kapitalisering av renter månedlig
Kapitalisering av provisjon månedlig
Renteberegning etterskuddsvis
Renteberegningsmetode annuitet
Med forbehold om feil i prisliste. Se også generelle opplysninger.                                      Tinglysingsgebyr tilkommer for hvert pantedokument.                                                        Tinglysingsgebyr er ikke medregnet i effektiv rente.
Eika Boligkreditt
Boliglån innenfor 60 % legges som hovedregel i vårt boligkredittselskap Eika Boligkreditt. Eika Boligkreditt er eid av blant andre Hegra Sparebank. Eika Boligkreditt yter lån til privatpersoner og selvstendig næringsdrivende som pantsetter egen boligeiendom inntil 60 % av verdigrunnlag på boligen.

Bankkort - priser

Tjeneste  Pris
Årspris VISA (tilgjengelig fra fylte18 år)  kr. 0
Årspris VISA Electron  kr. 0
Uttak i Hegra Sparebanks minibanker  kr. 0
Varekjøp i betalingsterminal   kr. 0
Kontantuttak i betalingsterminal ifm. varekjøp  kr. 0
Innskudd i minibank med kortet  kr. 0
Handle med kortet på nett (tilgjengelig fra fylte15 år)  kr. 0
Valutakjøp i minibank i Norge (f.eks. på Gardermoen)   kr. 25
VISA valutapåslag ved bruk i utlandet  1,95 %
Uttak i minibanker i utlandet   kr. 35 + 1 % av uttaksbeløpet
Eget design på kort   kr. 100
Rebestilling av ødelagt/mistet kort (fra fylte 13 år)  kr. 100
Tjeneste Med valg fastpris  Med valg variabel pris  
Årspris
Årspris VISA Classic  kr. 300 kr. 200
Årspris VISA Electron Voksen (>25 år)  kr. 300 kr. 200
Verdikort
Kjøpt i banken, trekkes fra konto   kr. 50
Minimumsbeløp ved kjøp av verdikort er kr. 200
Maksimumsbeløp er kr. 5.000

Betaling - priser

Tjeneste Pris med valg fastpris Pris med valg variabel pris
Årspris kr. 0 kr. 0
Laste ned app for mobilbank  kr. 0 kr. 0
Last ned VIPPS-appen  kr. 0 kr. 0
Overføring mellom egne konti kr. 0 kr. 0
Betale regninger/overføre til andre  kr. 0 kr. 4
Overføre til utlandet via nettbank kr. 60 kr. 60
Kvitteringsoblat fra Nets pr post  kr. 20 kr. 20
eFaktura  kr. 0 kr. 4
Last ned mobilbank gratis fra Play Butikk (Android), AppStore (iPhone). Søk "Hegra" for å finne appen. Du må ha BankID/ BankID app og nettbank for å kunne aktivere appen.
I VIPPS-appen registrerer du ett eller flere av dine bankkort fra Hegra Sparebank (våre priser gjelder kun for våre kort/konti - andre banker kan ha andre priser). Bankkortet blir belastet med beløpet du ønsker å overføre i VIPPS. Tilsvarende blir penger du mottar på VIPPS ført til valgt kort/konto. Egne priser for bruk av enkelte av VIPPS-tjenestene - se VIPPS prisliste på vipps.no.
Tjeneste Pris ved valg fastpris  Pris ved valg variabel pris 
Etablering av avtale  kr. 0 kr. 0
Pris pr. transaksjon  kr. 0 kr. 4 
Avtalegiro etablerer du enklest i nettbanken. Banken kan også hjelpe deg med etablering av avtalegiro.  
Tjeneste Pris ved valg fastpris  Pris ved valg variabel pris 
Etablering av avtale  kr. 0 kr. 0
Pris pr. transaksjon  kr. 0 kr. 0
Tjeneste Pris med valg fastpris  Pris med valg variabel pris 
Etablering av avtale  kr. 0 kr. 0
Årspris kr. 0 kr. 0
Rebestilling av ødelagt/mistet BankID-brikke  kr. 150 kr. 150
Tjenester Pris
Etablering av fast betalingsoppdrag  kr. 0
Til egen/ektefelles/samboers/mindreårige barns konto  kr. 0
Til andre  kr. 0
 Kvittering/bilag i posten, pr. stk.  kr. 20
Tjeneste Pris
Manuelle betalingstjenester i bank 
Utbetalingsanvisning innsatt på konto i banken  kr. 60  
Giro belastet i bank  kr. 60
Overføring mellom egne konto, utført i bank  kr. 10
Avslutning av konto med overføring annen bank  kr. 60 
Brevgiro
Etablering av avtale  kr. 100
Betaling, pr. stk. (porto kommer i tillegg)  kr. 20
Retur pga. manglende dekning på konto  kr. 150
Retur pga. feil KID etc.  kr. 150
Porto brevgiro  Postens takster 
Kvittering fra Nets pr post  kr. 20
Tjenester Pris, alle kunder 
Kontantuttak minibank  kr. 0
Kontantinnskudd innskuddsautomat  kr. 0
Innskudd og uttak av NOK gjøres i våre automatsoner i Hegra og på Triangel Park i Stjørdal sentrum. Automatsonene er døgnåpne. Automatene tar også mot myntinnskudd.
Tjeneste Pris ved valg fastpris  Pris ved valg variabel pris 
Betaling til utlandet fra konto i banken 
Utført av banken (under NOK 60.000)  kr. 250 kr. 250
Utført av banken (NOK 60.000 eller mer)  kr. 250* kr. 250* 
Hasteoverføring utført av banken  kr. 450 kr. 450
Utført i nettbank (under NOK 60.000)  kr. 60 kr. 60 
* På beløp over NOK 60.000 beregnes gebyr ut fra overført beløp. Minimum kr 250,- utført av bank / Minimum kr 100,- utført i nettbank.
Det tas forbehold om etterbelastning av bankomkostninger dersom omkostningene i utlandet er større enn belastet beløp. Mulig etterbelastning gjelder kun enkelte transaksjoner.  

Depositumskonto

Tjeneste  Pris
Åpning av depositumkonto - belastes utleier  kr 700
Avslutning av depositumkonto  kr. 0
Innskuddsrente på depositumkonto  0,50 %

Sparing - renter

Beløpsintervall Innskuddsrente
Uansett innskuddsbeløp  3,55 % 
Pris pr. uttak etter 12 uttak pr. år  kr. 100 
Kontoen har 12 frie uttak pr kalenderår. Ved flere enn 12 uttak pr år beregnes en pris på 1% av uttaksbeløpet, minimum kr 100 pr uttak. Som uttak regnes også overføringer og belastning av regning på konto.  
Beløpsintervall Innskuddsrente 
Uansett innskuddsbeløp  5,85 % 
Max årlig sparebeløp kr 27.500. Max totalt sparebeløp kr 300.000. BSU-konto betinger lønnskonto med lønnsinngang i Hegra Sparebank. Innskuddsrente BSU gjelder i spareperioden, fra det året du fyller 34 år vil rentebetingelser være tilsvarende vår Plasseringskonto.                                                                                                                                                                                                                            Særlige regler gjelder for uttak med hensyn til skattefradrag - se produktbeskrivelsen eller les mer på www.skatteetaten.no.  
Beløpsintervall Innskuddsrente
Uansett innskuddsbeløp 5,85 %
Max årlig sparebeløp kr 27.500. Max totalt sparebeløp kr 300.000. BSU Pluss-konto betinger BSU-konto og lønnskonto med lønnsinngang i Hegra Sparebank. Innskuddsrente BSU-pluss gjelder i spareperioden, fra det året du fyller 34 år vil rentebetingelser være tilsvarende vår Plasseringskonto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Særlige regler gjelder for uttak med hensyn til videre sparemuligheter - se produktbeskrivelsen.
Beløpsintervall Innskuddsrente
Innskudd mindre enn kr. 50 000 2,15 %
Innskudd kr. 50 000 - kr. 499 999  2,70 %
Innskudd kr. 500 000 eller større  3,25 %
Ved flere enn 12 uttak per år beregnes en pris på 1% per uttak, minimum kr. 100. Som uttak regnes også overføringer og belastning av regninger på konto.
OBS: Selv om du har gebyrfri regningsbetaling på dine brukskonti, blir du belastet gebyr ved betaling av regninger på plasseringskonto ihht. bankens prisliste - gebyrfrihet gjelder ikke for sparekonti.
Beløpsintervall Innskuddsrente
Innskudd fra kr 0  1,00 % 
Innskudd fra kr. 100 000*  1,90 % 
Innskudd fra kr. 500 000*  2,70 % 
Innskudd fra kr. 1 000 000*  4,31 % 
Innskudd fra kr. 3 000 000**  2,70 %
*Renten beregnes fra første krone                                                                                                                ** Rente for den delen av innskuddet som overstiger kr. 3.000.000. 
Innskuddssum Rentebetingelser
Innskudd mellom 1 og 10 millioner  5,12 % 
Minstebeløp 1 million, maks 10 millioner. Minimum 31 dager skriftlig varsling til banken ved uttak. Førtidig uttak belastes med 5 % uttaksgebyr.  
Brukskontotyper Rentebetingelser
Brukskonto/lønnskonto 0,00 % 
Oppdragskonto/regningskonto   0,00 % 
13/25-konto for ungdom  0,00 % 

Andre tjenester og priser

Tjeneste Pris med valg fastpris  Pris med valg variabel pris 
Etablering av avtale  kr. 0 kr. 0
Årspris  kr. 0 kr. 0
Overføring mellom egne konti  kr. 0 kr. 0
Betale regninger/overføre til andre  kr. 0 kr. 3
Saldo og siste bevegelser på konto  kr. 0 kr. 3
Forfallsoversikt  kr. 0 kr. 0
Endring av personlig kode  kr. 0 kr. 0
Ev. SMS-pris belastes av din telefonleverandør. 
Med smarttelefon anbefaler vi å laste ned appen vår og bruke mobilbank. Mobilbanken er både mer brukervennlig og raskere å bruke, og inneholder mange flere tjenester. Ta gjerne kontakt med banken om du trenger hjelp til å laste ned og/eller ta i bruk mobilbanken.
Tjeneste Pris 
pr. bankremisse kr. 70
Saldo- og transaksjonsforespørsler  kr. 10
Engasjementsforespørsler pr. time   kr. 1500
Pr. kontoutskrift pr. mnd. kr. 30
Gebyr for utsendelse av kvitteringer, pr. forsendelse kr. 30
Nets Online
Kopi av giro  kr. 30
Transaksjonsinformasjon kr. 30
Kopiering pr. side kr. 30
Tjeneste  Pris
Plasseringskonto                                                                Startkonto 12 gebyrfrie uttak pr. kalenderår 
Deretter 1 % av uttaksbeløpet pr. uttak - minimum kr. 100
Som uttak regnes også overføring, betaling og girobelastning. For girobelastning på sparekonto belastes girogebyr, også selv om du har gebyrfri brukskonto (gebyrfriheten gjelder ikke sparekontotyper).
Tjeneste Pris
1. gangs purring  kr. 70
2. gangs purring kr. 70
3. gangs purring  kr. 70
Påkrav: Betalingsoppfordring/inkassovarsel  kr. 210

Forbrukslån og refinansiering - priser

Lånebeløp fra 10 000 kr til 500 000 kr
Nedbetalingstid fra 3 måneder til 5 år
Nominell rente fra 7,9 % til 18,9 %
Effektiv rente fra 9,76 % til 22,29 % v/ 90 000 kr over 3 år

Du må være kunde i en Eika bank for å kunne søke om forbrukslån eller lån til refinansiering.

Hvilken rente du får avgjøres av en helhetlig kredittvurdering under søknadsprosessen.

Priseksempel:
90 000 kroner over 3 år, nominell rente 11,14 %, effektiv rente 13,32%, etableringsgebyr 650 kroner , månedsgebyr 40 kroner, totalt 108 500 kroner.

Lånet har fast månedsbeløp og du kan alltid betale ned ekstra – da reduseres både kostnaden og nedbetalingstiden.

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på finansportalen.no

Komplett oversikt over lånets betingelser finner du i avtalevilkårene.

Billån - priser

Egenkapital over 35 % Egenkapital 20-35 % Egenkapital under 20 %
Nominell rente 6,60 % 7,30 % 8,30 %
Effektiv rente 8,96 % 9,72 % 10,80 %
Etablering 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr
Termingebyr 85 kr 85 kr 85 kr
Tinglysning* 1 280 kr 1 280 kr 1 280 kr
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempler

Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 185 143 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 188 180kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 192 559 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Egenkapital over 35 % Egenkapital 20-35 % Egenkapital under 20 %
Nominell rente 6,40 % 7,00 % 8,00 %
Effektiv rente 8,60 % 9,25 % 10,32 %
Etablering 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr
Termingebyr 85 kr 85 kr 85 kr
Tinglysning* 1 280 kr 1 280 kr 1 280 kr
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempler

Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 183 700 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 186 281 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 190 633 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Nominell rente 12,30 %
Effektiv rente 16,36 %
Etablering 3 000 kr
Termingebyr 85 kr
Tinglysning* 1 280 kr
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempel

100 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 143 505 kroner.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Andre kjøretøylån - priser

Egenkapital minimum 20 %
Nominell rente 8,90 %
Effektiv rente 11,70 %
Etablering 3 800 kr
Termingebyr 85 kr
Tinglysning Ved båter over 7 m: 2 884 kr
Priseksempel

150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 196 216 kroner

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Vi stiller krav om egenkapital på 20 % av kjøpesummen.

Øvrige opplysninger: Gjelder ny eller brukt fritidsbåt opp til 15 meter/ 45 fot. Båten må ha full forsikring. Ved båt over 7 meter må den registreres i Skipsregisteret. Gjeldsbrevet må signeres før båten kan overtas.

Tre måter å søke båtlån:

1. Kontakt din rådgiver direkte.
2. Ring oss på telefon (+47) 915 06270
3. Send oss en e-post på billaan@eika.no

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Egenkapital over 35 % Egenkapital 20 - 35 % Egenkapital under 20 %
Nominell rente 6,60 % 7,30 % 8,30 %
Effektiv rente 8,96 % 9,72 % 10,80 %
Etablering 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr
Termingebyr 85 kr 85 kr 85 kr
Tinglysning* 1 280 kr 1 280 kr 1 280 kr
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempel

Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 185.143 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 188 180 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 192 559 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Egenkapital over 35 % Egenkapital 20 - 35 % Egenkapital under 20 %
Nominell rente 7,30 % 8,60 % 9,30 %
Effektiv rente 9,72 % 11,13 % 11,90 %
Etablering 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr
Termingebyr 85 kr 85 kr 85 kr
Tinglysning* 1 280 kr 1 280 kr 1 280 kr
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempel

Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 188 180 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 193 881 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 196 997 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Kredittkort - priser

Årspris 0 kr
Varekjøp 0 kr
eFaktura 0 kr
Papirfaktura 0 kr
Mobilbank 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i valuta 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i NOK 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i minibank, innland 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i bank, inn- og utland 75 kr + 1 % av uttaksbeløp
Valutapåslag 2,05 %
Kopi av faktura 100 kr
Nominell rente 23,46 %
Effektiv rente 27,16 %
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) 150 kr
Overtrekksgebyr 125 kr
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. 500 kr + rente fra dag 1
Overføring fra kredittkort til konto 100 kr + rente fra dag 1
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) 3,50 % minimum 250 kr
Rentefri betalingsutsettelse Inntil 45 dager

Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 27,16 % ved 15 000 kroner over 12 måneder. Kostnad 1 973,75 kroner. Totalt 16 973,75 kroner.

  • Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
  • Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.

Sammenlign priser på finansportalen.no.

Se vilkår for Eika Kredittkort.

Årspris 0 kr
Varekjøp 0 kr
eFaktura 0 kr
Papirfaktura 0 kr
Mobilbank 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i valuta 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i NOK 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i minibank, innland 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i bank, inn- og utland 75 kr + 1 % av uttaksbeløp
Valutapåslag 2,05 %
Kopi av faktura 100 kr
Nominell rente 23,46 %
Effektiv rente 27,16 %
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) 150 kr
Overtrekksgebyr 125 kr
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. 500 kr + rente fra dag 1
Overføring fra kredittkort til konto 100 kr + rente fra dag 1
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) 3,50 % minimum 250 kr
Rentefri betalingsutsettelse Inntil 45 dager

Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 27,16 % ved 15 000 kroner over 12 måneder. Kostnad 1 973,75 kroner. Totalt 16 973,75 kroner.

  • Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
  • Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.

Sammenlign priser på finansportalen.no.

Se vilkår for Eika Ansatt Kredittkort.

Årspris 495 kr
Varekjøp 0 kr
EHF-faktura/Faktura i Digipost 0 kr
Papirfaktura 40 kr
Mobilbank 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i valuta 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i NOK 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i minibank, innland 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i bank, inn- og utland 75 kr + 1 % av uttaksbeløp
Valutapåslag 2,05 %
Kopi av faktura 100 kr
Nominell rente 21,96 %
Effektiv rente 40,06 %
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) 150 kr
Overtrekksgebyr 125 kr
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) 3,50 % minimum 250 kr
Rentefri betalingsutsettelse Inntil 45 dager

Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente: 40,06 %  ved 15 000 kroner over 12 måneder. Kostnad 2 826,39 kroner. Totalt 17 826,39 kroner.

  • Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
  • Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.

Sammenlign priser på finansportalen.no.

Se vilkår for Eika Bedrift Kredittkort.

Fondssparing i Eika fond - priser

Egen pensjonskonto - priser

Risikoprofil Forvaltningskostnad
100 % Aksjer 0,7 %
Livssyklus 0,7 %
Moderat 0,58 %
Forsiktig 0,35 %

Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser

Markedsverdi Forvaltningskostnader
0 - 999 999 0,95 %
1 000 000 - 2 999 999 0,85 %
3 000 000 - 4 999 999 0,75 %
5 000 000 - 7 499 999 0,60 %
7 500 000 - 9 999 999 0,50 %
> 10 000 000 0,40 %

Forsikring - priser

Eika Pluss 530 kr md.
Eika Pluss familie 812 kr md.
Ung-forsikring 172 kr md.
Ung-forsikring verdigjenstand 200 kr md.
Ung familie 254 kr md.
Barneforsikring 236 kr md.