Hopp til innholdet
Bilde fra kronekampen på Hegra Sparebank stadium. I 2023 gikk Hegra Sparebank inn og doblet beløpet gitt av øvrig næringsliv per tilskuer.

Gaver og prosjektmidler

Hvem kan søke og hvordan? 

Hvem som kan søke

- Lag og foreninger i Stjørdal og Meråker kommune som har et aktivt kundeforhold til Hegra Sparebank
- Lag og foreninger som allerede har sponsoravtalemed banken, er ikke berettiget til gavemidler, men kan søke om prosjektmidler


Hvem gaveordningen ikke omfatter

- Privatpersoner, næringsvirksomheter, rene innsamlingsformål og organisasjoner med religiøst eller politisk formål kan ikke søke om gaver eller prosjektmidler

 

Søknadsfrist

Gavetildeling gjøres en gang pr år av bankens generalforsamling. Søknadsfrist for gavetildeling og prosjektmidler i 2024 er 1.mars
Gave- og prosjektmidler annonseres i lokalpressen, på bankens hjemmeside
og i sosiale medier i tiden før søknadsfristen.

Søknad med vedlegg sendes elektronisk til banken@hegrasparebank.no, eller
per post til Hegra Sparebank, Kjøpmannsgata 7, 7500 Stjørdal.

Gaver

Lag og foreninger kan søke om gavemidler fra bankens gavefond.
Gavemidlene er et mindre støttebeløp til lagets drift, og bevilges etter faste satser. Det kreves kun enkel søknad og regnskap. Lag som drifter forsamlingshus mottar gave etter forhøyet sats.

Hvordan søke om gave:

Send en kortfattet søknad med:

- Beskrivelse av lagets virksomhet
- Kopi av revidert regnskap for siste regnskapsår
- Foreningens kontonummer

Det forutsettes at søkerne har Hegra Sparebank som sin aktive bankforbindelse.

Prosjektmidler

Lag og foreninger som planlegger prosjektbaserte aktiviteter med en definert tidsramme, kan søke om prosjektstøtte. Det er ikke mulig å søke om prosjektstøtte for organisasjonens vanlige drift eller aktiviteter.

Hvordan søke om prosjektmidler:

Søknad om prosjektmidler skal inneholde;

- Prosjektbeskrivelse
- Budsjett og finansieringsplan
- Gjennomføringsplan
- Kopi av revidert regnskap for siste regnskapsår
- Foreningens kontonummer
- Beskrivelse av hvordan bankens støtte kan synliggjøres i forbindelse med prosjektet

Det kan kreves sluttrapport til banken for prosjekter som mottar prosjektstøtte.

Gavegruppe

Hvert år foretar Generalforsamlingens gavegruppe en fordeling av midler fra bankens gavefond. Tildelingen baseres på mottatte søknader og finner sted hver vår.

Gavegruppe:

Olav Bjørngaard
Randi Kartum
Kari Marie Løkholm


Varamedlemmer til Gavegruppen:

Arild Gressetvold
Vegard Sætnan

Søknadsfrist

Søknadsfristen faller på våren. 
Tips

Visste du at?

Du ikke må spille fotball eller håndball for å søke? Vi vurderer din søknad uavhengig av sport, forening og lag.