Hopp til innholdet

Samfunnsansvar

Hvert år deler vi ut gaver til allmennyttige formål. Dette går til lag og foreninger som gjennom sitt arbeid gjør en forskjell for folk. Vi prioriterer spesielt de som bytter ut fritid mot dugnadsinnsats for å skape aktivitet for barn og unge. 

Overlevering av pris for årets ildsjel 2024

Et spirende nærmiljø

Lokal støttespiller i over 125 år

God og sunn drift med et betydelig overskudd gjør av vi kan bidra med kapital inn i lokalsamfunnet. Hvert år gir Hegra Sparebank omtrent xx millioner kroner tilbake til lokalmiljøet i form av gaver til lag og foreninger, faste sponsoravtaler og støtte til arrangement.

Hvert år deler vi ut gaver til allmennyttige formål. Dette går til lag og foreninger som gjennom sitt arbeid gjør en forskjell for folk. Vi prioriterer spesielt de som bytter ut fritid mot dugnadsinnsats for å skape aktivitet for barn og unge. 

Stjørdal har de siste årene blitt kåret til landets NM-kommune. Det skyldes dels vår geografiske posisjon og at vi har en enorm dugnadsånd på Stjørdal. Innsatsen fra engasjerte barneforeldre, entusiaster, veteraner og foreninger gjør at vi har mange, store, årlige arrangement. Hegra Sparebank er en viktig bidragsyter til disse idretts- og kulturarrangementene gjennom hele året. 

Noe av samfunnsansvaret vårt er å la ungdom trives der hvor de vokser opp. Mantraet folk liker folk står støtt, men av ulike årsaker kan ikke alle være med på alt. Uavhengig av funksjonsevne er det godt å gå til en plass hvor man opplever mestringsfølelse alene eller sammen med likesinnede. Møteplassene som engasjerer seg for å inkludere de som faller utenfor tradisjonell aktivitet står nært vårt hjerte og vi er derfor ekstra opptatt av å tilrettelegge for disse arenaene.

Næringsutvikling

Å donere penger til et idrettslag eller en forening er mer enn sponsing. Hegra Sparebank bidrar aktivt til å utvide mulighetene i lokalsamfunnet, noe som gir en variert idrettsarena, et bredere spekter av aktiviteter og et mer attraktiv bosted.

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss