Hopp til innholdet

Investorinformasjon

Her finner du gode grunner til å investere i Hegra Sparebank og historien vår

Hegrasparebank i korte trekk

  •  

Hvorfor investere i Hegra Sparebank

  • Lav risiko og kompleksitet
  • En bank med kundeutbytte og høye gavebeløp
  • I front på digital utvikling
  • Høye ambisjoner på bærekraft
  • Sterk prestasjonskultur

Kjøpe egenkapitalbevis?

Alle henvendelser om kjøp og salg av egenkapitalbevis sendes til egenkapitalbevis@norne.no eller ved å kontakte Norne Securities på tlf. 55 55 91 64. Du vil til en hver tid finne siste omsetningskurs og registrert interesse hos Norne Securities.

  • For å kjøpe eller selge egenkapitalbevis gjennom Norne må man ha en avtale om aksjehandel. Dette oppretter du i nettbank. 
  • Hvis du ikke har kundeforhold i banken kan du opprette aksjehandelsavtale på www.norne.no.

Informasjon om egenkapitalbevis

Navn Beholdning Prosent
Gråbrek Eiendom 63065 7,80 %
Grong Sparebank 38363 4,74 %
Gunnar Ligaard 38200 4,72 %
Ligaard Holding AS 32800 4,72 %
Tverås Holding AS 32800 4,03 %
Paal Fristad 30000 3,70 %
Ørnulf Olsen 24000 2,96 %
Stjørdal Gjensidig Brannkasse 21316 2,63 %
Bewe AS 15182 1,87 %
Tor Anders Knai 15000 1,85 %
Jostein Raaen 13939 1,72 %
Olav Tverås 13721 1,70 %
Næsbø Invest AS 13000 1,60 %
Pål Feseth Heggli 12500 1,54 %
Stjørdal Meråker Traffikskole AS 11108 1,37 %
Hallstein Raaen 10700 1,32 %
Birger Annar Floroholmen 10200 1,27 %
Gresseth Holding AS 10200 1,27 %
RagnarAlbrigtsen 10000 1,24 %
Hjellnes AS 10000 1,24 %
Et egenkapitalbevis er en eierandel i lokalbanken. Veldig forenklet kan vi kalle et egenkapitalbevis for en "sparebank-aksje".  

Egenkapitalbevis ble introdusert på slutten av 1980-tallet som et egenkapitalinstrument for sparebanker. Egenkapitalbeviset er utbytteberettiget og har historisk gitt en høy direkteavkastning. Snittet for de unoterte egen­kapitalbevisene ligger på ca. 4-7 % årlig. Eiere av egenkapitalbevis er beskyttet av sparebankens fond og gavefondet i den aktuelle banken. Disse vil ta even­tuelle tap før egenkapitalbeviseierne, og investeringen er derfor tryggere enn ordinære aksjer.


Egenkapitalbeviseiernes innflytelse

Egenkapitalbeviseierne velger 20-40 % av generalforsamlingens representanter.
Generalforsamlingen er normalt dominert av lokale krefter, dette gjelder også egenkapitalbeviseiernes representanter.
Eierandeler utover 10 % av samlet egenkapital per investor må godkjennes av Finanstilsynet.  

Beskatning

Regelverket for skattlegging av egenkapitalbevis er likt som for aksjer. 
Skattereglene er også like når det gjelder salg. Gevinst som oppnås ved salg av egenkapitalbevis er skattepliktig inntekt. Tap er fradragsberettiget.
Egenkapitalbevisene formuesbeskattes som aksjer og den ligningsmessige verdien av egenkapitalbevisene utgjør 100 prosent av markedsverdien.
Fritaksmodellen: Investeringer i egenkapitalbevis gjennom aksjeselskaper havner inn under fritaksmodellen. Fritaksmodellen innebærer i hovedsak at et aksjeselskaps opptjente inntekter fra eierandeler i andre selskaper er skattefrie. Dette innebærer at et aksjeselskap som aksjonær er fritatt for beskatning av utbytte og gevinst på egenkapitalbevis og aksjer. Av ellers skattefrie inntekter kommer imidlertid 3 % til beskatning som ordinær skattepliktig inntekt. For mer informasjon se skatteetaten.no

Handel av egenkapitalbevis i Hegra Sparebank

Egenkapitalbevisene i Hegra Sparebank er ikke børsnoterte på Oslo Børs.
Egenkapitalbevis i Hegra Sparebank er VPS-registrerte. Du må dermed ha en VPS-konto for å kunne kjøpe og selge egenkapitalbevis i banken.
For kjøp/salg av egenkapitalbevis i Hegra Sparebank, kan dette gjøres via Norne Securities AS. Kontakt banken for mer informasjon.
 
Her kan du lese mer om hvordan du kjøper eller selger egenkapitalbevis


Viktig informasjon

Markedet og betingelser endres over tid, og informasjonen er derfor ikke bindende. Hegra Sparebank påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap/kostnader som måtte oppstå ved investering i ovennevnte produkt. Historisk avkastning vil ikke være noen garanti for fremtidig avkastning.

Hegra Sparebank har inngått en avtale med Norne Securities AS som tilrettelegger for kjøp og salg av egenkapitalbevis i banken.

For å melde interesse for kjøp eller salg av egenkapitalbevis i Hegra Sparebank, må du fylle ut skjema for kjøp/salg av egenkapitalbevis, og sender dette på e-post til en av oppgitte kontaktpersoner nedenfor. Skjemaet kan også leveres i banken.

Når skjema er mottatt vil du bli kontaktet av Norne Securities.

Når kjøpsinteresse matches med en salgsinteresse, gjennomfører Norne Securities handel, og utarbeider sluttseddel (kvittering) til partene.

Kurtasje til Norne Securities er 0,3% pr handel (for både kjøper og selger), minimum kr 350,- pr handel.

Vil du kjøpe eller selge egenkapitalbevis i annenhåndsmarkeder? 

Last ned skjema for kjøp og salg av egenkapitalbevis i Hegra Sparebank her

Kontakt vedr. kjøp og salg av egenkapitalbevis