Hopp til innholdet
Bilde fra overrekkelsen av plaketter ved sertifisering av Miljøfyrtårn.
Overrekkelse av plaketter i forbindelse med Miljøfyrtårn-sertifisering. Fv.: Rolf Charles Berg, Øyvind Drogset Olsen, Arne Martin Laukvik og Eli Arnstad.
Bærekraft

Hegra Sparebank er Miljøfyrtårn-sertifisert!

Hegra Sparebank skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljø- og klimabelastning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Det er også den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Sertifiseringen inneholder konkrete krav innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport.

 

Hegra Sparebank er stolt av å være Miljøfyrtårn. Banken skal jobbe kontinuerlig med å sikre langsiktig lønnsomhet ved å redusere virksomhetens negative påvirkning på klima og miljø, og maksimere virksomhetens positive miljøprestasjon. Hegra Sparebank skal etterleve egne krav og myndighetspålagte internasjonale, nasjonale og lokale reguleringer, samt følge miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen. I tråd med bankens strategi skal Hegra Sparebank forbli en vesentlig aktør i kundenes lokalsamfunn, og bankens verdiskapning skal komme lokalsamfunnet til gode. Hegra Sparebank ønsker å gå foran som et godt eksempel, og håper å inspirere og stimulere til grønn omstilling og et mer bærekraftig samfunn. 

Det ble feiring med kake da banken ved banksjef Arne Martin Laukvik og daværende bærekraftsansvarlig Øyvind Drogset Olsen tok imot ordfører Eli Arnstad og leder for plan og miljø Rolf Charles Berg fra Stjørdal kommune for overrekkelse av Miljøfyrtårn-plaketter.

Miljøfyrtårn

Les mer om sertifiseringen på milj�fyrt�rn.no(ekstern lenke)