Hopp til innholdet
Mann ser mot høyre med ¨blikket åpent på en annen mann
Juridisk

Åpenhetsloven

- å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
- å sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser 

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon. 

Loven pålegger virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer av både egen virksomhet og hele leverandørkjeden. Aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig, og en redegjørelse for vurderingene skal offentliggjøres. 

 

Hvordan jobber vi? 

Siden 2017 har vi støttet FNs arbeid med bærekraft ved å slutte opp om UN Global Compact. Vi har forpliktet oss til å arbeide med kontinuerlig forbedring innenfor menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter, miljø og antikorrupsjon. 

Hegra Sparebank kan påvirke menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom tjenestene som kjøpes inn fra leverandører og forretningspartnere. Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger og eventuelle tiltak for å stanse negative konsekvenser blir fulgt opp løpende i anskaffelsesprosesser. 

 

Ved ønske om ytterligere informasjon, kontakt oss på e-post: banken@hegrasparebank.no  

Om loven

Loven skal bidra til å møte flere av FN sine bærekraftsmål, særlig mål 2, 8 og 12. Les hele lovteksten hos Lovdata