Hopp til innholdet
Finansministeren og følge foran Hegra Sparebank
Finansministeren besøkte Finanshuset Hegra Sparebank for å snakke om økonomien til småbarnsforeldre. Fra venstre: Arne Martin Laukvik, Trygve Slagsvold Vedum, Mona Røkke, Bjørn Marius Sagbakken og Eli Arnstad.
Nyhet

Besøk av Finansministeren

Et politisk vedtak bedrer økonomien til småbarnsforeldre, men hvordan?

Besøket skyldes vedtaket om redusert foreldrebetaling til barnehage- og SFO som trer i kraft 1. august 2024. Trenden om redusert foreldrebetaling fortsetter. På slutten av 2023 vedtok stortinget at den enkelte kommune skal velge mellom tre ulike satser og reduser de månedlige barnehagekostnadene til henholdsvis 2 000 kroner, 1 500, kroner eller 0 kroner per barn.

Samtale rundt økonomi og småbarnsforeldre

Eli Arnstad, ordfører i Stjørdal kommune, inviterte derfor Finansminister Trygve Slagsvold Vedum til Hegra Sparebank for å snakke med bankrådgiver og tobarnsmor Mona Røkke om vedtaket. De vil høre mer om hvordan vedtaket påvirker barnefamilier og hvordan vedtaket åpner opp nye muligheter.

Finansrådgiver i Hegra Sparebank og tobarnsmor Mona Røkke

- Det er klart at reduksjonen av maksimalgrensen for foreldrebetaling på barnehagetilbud og gratis kjernetid i SFO gir bedre hverdagsøkonomi til småbarnsforeldre. I dag skal vi snakke sammen om hvilke effekter dette får for småbarnsforeldre i etableringsfasen i Stjørdal kommune og omegn, hvor boligprisene sett opp mot snittinntekt er relativt høye, sier Mona Røkke.

Halvering av barnehagekostnader i distriktene

For foreldrepar i Stjørdal reduseres maksprisen fra 3 000 kroner til 2 000 kroner, mens for kommunene i distriktene som Meråker, Selbu, Malvik og Frosta halveres barnehageutgifter til 1 500 kroner fra 1. august.

Størst praktisk betydning har vedtaket for familier med barn i barnehage da vedtaket gjelder foreldrebetaling til barnehage. Det betyr enkelt forklart at småbarnsfamilier fra 1. august utvider mulighetene sine til å komme seg inn på boligmarkedet.