Hopp til innholdet
Hver dag går tusenvis av barn og unge til og fra skolen. Slik kan du bidra til å gjøre skoleveien tryggere for dem. 
Bilforsikring

Trygg skolevei

Hverdagen er i gang igjen, og det betyr mye aktivitet rundt skoler og barnehager. Nå er det viktig å være ekstra oppmerksom og fokusert i trafikken.

Skoleveien er krevende for mange barn. For førsteklassingene er skoleveien ofte det første virkelige møtet med trafikken. De minste barna er impulsive, lekende og lar seg lett distrahere. Derfor må foreldre og sjåfører være ekstra observante.

Vær ekstra oppmerksom

Alle bilister, både med og uten barn, må være ekstra oppmerksomme når skolene starter opp igjen. Ved skolestart endrer trafikkbildet seg, og veiene fylles opp med små fotgjengere. Ikke bare er de vanskelig å få øye på, men de forstår ikke trafikkbildet og klarer ikke tolke det de ser og hører i trafikken. Derfor har alle voksne et ekstra ansvar for å passe på de små trafikantene.

7 gode tips til en tryggere skolevei

1. Velg den tryggeste skoleveien

Det er ikke sikkert den korteste veien er den tryggeste.

2. Øv på å gå til skolen

Gå skoleveien sammen med barna dine og snakk med barna dine om utfordringer som kan dukke opp. Da blir barna tryggere på veien og er bedre forberedt.

3. Ha faste rutiner, vær tydelig og konsekvent

Repeter om igjen og om igjen, og snakk om hva som er viktig å huske på. Stopp for eksempel alltid på fortauskanten, selv om dere har grønt lys.

4. Lær barna å bruke blikket

Å se seg for må læres. Lær barna hva de skal se etter og hvordan de skal bruke blikket sitt.

5. Gi barnet gradvis mer ansvar

Gå sammen med barnet ditt til du ser at barnet ditt gjør de tingene dere har øvd på. Etter det kan du begynne å gå noen meter bak.

6. Lag en gågruppe

Snakk med andre foreldre og etabler gågrupper der dere bytter på å følge en gruppe med barn til skolen.

7. Lag en "hjertesone"

En hjertesone er en trygg sone rundt skolen hvor det er ekstra fokus på trafikksikkerhet. Ta kontakt med skolens FAU eller rektor for å finne ut av hvordan skolen din kan bli en Hjertesone-skole.

Tips og råd