Hopp til innholdet
Ser inn mot kvinne og mann som sitter i sofaen med en kaffekopp hver
Tips- og råd

Har du spørsmål om helsevurdering?

Vi har samlet sammen det vi tror du kan lure på om personforsikringer og helsevurdering.

Hvis du ikke finner det du lurer på i listen, så er det bare til å kontakte oss. Det står hvordan du gjør det på bunnen av siden.

Helseerklæring

Hvem som skal fylle ut helseerklæringen, kommer an på hvilken personforsikring du kjøper.

Kjøper du Kritisk sykdom, Uføreforsikring, Uføreforsikring med månedlig utbetaling og/eller Livsforsikring er det du som forsikres som skal fylle ut og signere helseerklæringen.

Kjøper du en Barneforsikring er det du som er eier av forsikringen som skal fylle ut helseerklæringen. Det vil være foreldre, foresatte, fosterforeldre eller adoptivforeldre.
Du kan følge de ulike statusene på Min side, logg deg inn her. Her vil du se om søknaden er under behandling, om vi har sendt deg en melding hvor vi venter på svar fra deg eller om vi venter på svar fra lege.
Når helsevurderingen er gjennomført, mottar du et forsikringsbevis, et angrerettskjema og vilkårene til forsikringen. Du vil også få en begrunnelse for eventuelle pristillegg, reservasjoner eller avslag.
Etter at du har fylt ut og sendt oss helseerklæringen din, kan vi ha behov for å hente inn mer opplysninger. Det kan være fra deg direkte, legen din eller en annen instans. Noen ganger kan dette ta litt tid, men vi vil holde deg oppdatert underveis. Du kan også se status på søknaden din på Min Side.
Hvis det er ting du har opplyst om i helseerklæringen som vi må undersøke nærmere, kan vi ha behov for å kontakte fastlegen din eller andre instanser, som for eksempel NAV.
Hvis du har samtykket til elektronisk dialog, vil du få en SMS om at du har en melding på Min Side som vi trenger en tilbakemelding på.
Hvis du har spørsmål om helseerklæringen og behandlingen av den, kan du kontakte oss på:
Telefon: 22 87 63 40
Mail: personforsikring@eika.no
Alle våre personforsikringer, bortsett fra Livsforsikring, inneholder en 3 måneders symptomklausul. Denne symptomklausulen, som ofte også kalles for karenstid eller ventetid, betyr at forsikringen ikke dekker sykdommer eller lidelser som viser symptomer eller oppstår 3 måneder etter at vi mottok helseerklæringen.
Etter at du har sendt inn helseerklæringen vil du være midlertidig forsikret for ulykkestilfeller mens du venter på at helsevurderingen blir ferdigstilt.
Hvis du har fylt ut og sendt av gårde helseerklæringen, men har glemt noe, trenger du bare å ta kontakt med oss. Da sender vi deg et skjema der du legger inn de opplysningene du har glemt. 
Eika Forsikring er behandlingsansvarlig og vil behandle personopplysningene dine innenfor rammene av de til enhver tid gjeldende lov og forskrift. Hvis du ikke aksepterer forsikringsforslaget vil personopplysningene som Eika Forsikring har lagret om deg i forbindelse med opprettelsen av forsikringsforslaget, bli slettet. Personopplysningene vil bli slettet så snart det blir klart at forsikringsforslaget ikke vil bli benyttet, senest én måned etter akseptfristens utløp.
Du kan selv bestemme hvem som skal ha rett til erstatning og motta forsikringssummen hvis du dør. Dette kalles begunstigelse og den som du peker ut eller oppnevner til å motta erstatningen kalles en begunstiget. Å velge en slik begunstiget kan for eksempel være aktuelt om du ønsker at noen andre enn de som følger arverekken skal motta utbetalingen.

Så hvis du ønsker at samboeren din skal få forsikringssummen, er det viktig at du begunstiger samboeren din (samboeren inngår jo ikke i arverekken på lik linje med ektefelle eller registrert partner). Du kan også velge å begunstige en veldedig organisasjon.
Du kan helt klart endre på forsikringssummene dine. 
Hvis du vil øke summen, trenger vi en ny helseerklæring fra deg på den økningen du ønsker.
Hvis du vil redusere forsikringssummen, anbefaler vi at du tar kontakt med din rådgiver. 
Hvis personforsikringene dine er blitt avsluttet på grunn av manglende betaling, og de har vært aktive i minst ett år i forkant, kan du gjenoppta forsikringene innen 6 måneder. 

Avslag reservasjon eller pristillegg

Hvis du, på søketidspunktet, har eller har hatt sykdommer kan dette påvirke forsikringstilbudet fra oss. Årsaken til dette er fordi personforsikringer er ment å sikre deg mot uforutsette hendelser i forsikringstiden. Du vil motta en begrunnelse for eventuelle avslag, pristillegg eller reservasjon.
Hvis du mottar en reservasjon eller et pristillegg som ved et tidspunkt kan slettes, vil vi opplyse om det i begrunnelsen du mottar for selve reservasjonen eller tillegget. 

Erstatning

Du kan melde skade på Min side. 
Personforsikringene er i all hovedsak skattefrie. Det betyr at du kan disponere hele utbetalingen som du ønsker. 
Du vil motta erstatning så fort vi har mottatt all dokumentasjon vi trenger, og ser at dette oppfyller kravene til utbetaling. I enkelte tilfeller kan det ta litt tid hvis vi har behov for å hente informasjon fra flere instanser.

Betaling

Du må starte å betale forsikringen fra den dagen du fyller ut og signerer helseerklæringen. Det innebærer at du betaler fra du er midlertidig forsikret til vi har helsevurdert deg.
Ja, får du et avslag på en eller flere av forsikringene dine, vil du få tilbakebetalt beløpet for denne/disse. 

Hvis du ikke ønsker forsikringen med pristillegget eller reservasjonen, kan du benytte deg av angrerettskjemaet som følger med forsikringsbeviset.

Dette må signeres og sendes oss innen fristen som er angitt på skjemaet. Da vil du få tilbake pengene du har betalt inn på disse forsikringene. Hvis du har utestående betaling på andre forsikringer, vil tilbakebetalingen først dekke disse.

Hvis ikke annet er avtalt, vil du motta en eventuell erstatning eller tilbakebetaling på den kontoen du har betalt tidligere fakturaer fra.

Oppsigelse og klage

Du kan når som helst si opp forsikringen(e) dine. Oppsigelsen må være skriftlig og kan sendes på e-post til rådgiveren din i banken din, eller til oss.
Vi ønsker å høre fra deg om du trenger hjelp eller er uenig med en beslutning.

Hvis du mener Eika Forsikring har gjort en feil i saker som gjelder din avtale eller et erstatningsoppgjør, kan du ta kontakt med Eikas kundeombud.

Er du uenig i Kundeombudet sin beslutning, kan du klage til Finansklagenemnda.
Bransjeavtalen for flytting gjelder kun flytting av individuelle personforsikringer med helsevurdering. Verken personalforsikringer eller kollektive forsikringer er omfattet av avtalen. Heller ikke rett til gjenopptakelse. Du bør ikke si opp din kollektive forsikring.