Hopp til innholdet
Major Hans Reidar Hotermann foran Hegra festning
Juridisk

Styret

Bankens styre består av tillitsvalgte med god kjennskap til bankens hjemmemarked og et stort lokalt engasjement. Styret har det overordnede ansvaret for bankens strategi, veivalg og prioriteringer.

Styret i Hegra Sparebank

Navn Funksjon Antall egenkapitalbevis
Trond Størseth Styreleder 0
Øyvind Drogset Olsen Nestleder 1.500
Marit L. Skjelstad Styremedlem 10.700
Tove Jensen Røddesnes Styremedlem 0
Marianne Nordløkken Styremedlem 0
André Buseth Wigum Styremedlem (ansattevalgt) 930
Morten Welde Varamedlem 0
Mona Røkke Varamedlem (ansattevalgt) 465