Hopp til innholdet

Nyttig informasjon for lag og foreninger

Vi er bankforbindelse for en rekke frivillige lag og foreninger. Her finner du nyttig informasjon for denne kundegruppen. Savner du noe? Gi oss gjerne et hint om hva du ønsker å finne på denne siden!

Slik endrer du disposisjon på konto

Årsmøte er avholdt, og ny kasserer er valgt. Hva må laget gjøre for å etablere nye og riktige disposisjoner på kontoene sine?

Når disposisjonene til lagets konto(er) endres, er det viktig at banken får beskjed om endringen snarest mulig, slik at det er riktig(e) person(er) som får tilgang til lagets konti, nettbank osv.

Før endringer kan gjøres, må følgende dokumentasjon leveres til banken:

Fullmakt til disposisjon av konto

* Kopi av årsmøteprotokoll, der det framgår hvem som er valgt til kasserer og hvem som er leder i laget. 

Normalt er det leder i laget som signerer for at fullmakt avgis (skjemaets side 2), og kasserer som disponerer konti (skjemaets side 1).

Noen lag velger at flere skal ha disposisjonsrett, enten sammen eller hver for seg. I tilfelle føres det opp flere fullmaktshavere på side 1.

Den eller de som skal ha fullmakter må også signere på fullmaktsskjemaet.
Pass på at alle konti som kasserer skal disponere, påføres skjemaet.
Pass også på å fylle ut opplysninger/fullmakt vedr. nettbank.

Legitimasjon

Dersom personer som skal disponere konti ikke er kunder i Hegra Sparebank fra før, må man legitimere seg med pass i banken. Alternativt kan man registrere seg som kunde på nett. Velg i tilfelle "Startpakke", som er minimumspakken for å etablere kundeforhold.

Dersom protokoll ikke kan framlegges, vil banken forholde seg til de til enhver tid registrerte tillitsvalgte i Foretaksregisteret.

Oppgi alltid epostadresse og mobiltelefonnummer på fullmaktsskjemaet. Dette gir oss mulighet til å følge dere opp på beste måte dersom noe skulle være uklart.

Ferdig utfylt fullmaktsskjema kan sendes på epost til banken@hegrasparebank.no - eller leveres i vårt kundesenter.

Om dere har spørsmål til opprettelse eller endringer på konto for lag og foreninger - ta kontakt med kundesenteret på epost banken@hegrasparebank.no, telefon 74 80 50 00, eller besøk kundesenteret i Triangel Park, Kjøpmannsgata 7 i Stjørdal sentrum.