Hopp til innholdet

Kundene bestemmer!

Kunderepresentanter har mulighet til å bli del av bankens styrende organer. Enten du er ung og ønsker å bygge din CV eller mer erfaren og vil påvirke bankens retning, vil du få en avgjørende betydning.

Hvorfor engasjere seg til bankens generalforsamling?

Som kunde hos Hegra Sparebank får du nå muligheten til å påvirke bankens utvikling og bidra til å styrke ditt lokalsamfunn frem mot 2028. I tillegg vil du kunne påvirke hvordan gavefondet brukes til å støtte allmennyttige formål som utvikler ditt nærområde. Du kan delta i følgende styrende organer:

Stem frem din kandidat

Utnevn deg selv eller nominer kandidater i en enkel e-post til valg@hegrasparebank.no

Generalforsamling, valgkomiteer og styret
  • Generalforsamling: Generalforsamlingen bestemmer retningen og sammensetningen av bankens styrende organer.
  • Valgkomitéene er ansvarlige for å identifisere egnede kandidater til de ulike styrende organene.
  • Styret har ansvar for den overordnede styringen av banken og forvaltningen av bankens formue (forutsetter ikke kundeforhold). 

Spørsmål og svar

Bedre tilgang på de rette kandidatene: Din deltakelse hjelper oss med å identifisere og tiltrekke de mest kvalifiserte kandidatene til å forme bankens fremtid.

Lette valgkomiteens arbeid: Ved å melde din interesse eller nominere andre, bidrar du til å lette valgkomiteens arbeid med å identifisere egnede kandidater.

Skape mer engasjement: Deltakelse i bankens styringsorganer er en måte å engasjere deg i bankens mål om å styrke vårt lokalsamfunn.

Flere ambassadører i Hegra Sparebank-familien: Ved å delta blir du en viktig ambassadør for vår visjon om "Best for kunden".

Generalforsamling: 16 medlemmer og 8 varamedlemmer

  • 7 medlemmer og 3 varamedlemmer er valgt av og blant bankens innskytere
  • 4 medlemmer og 2 varamedlemmer er valgt av og blant bankens egenkapitalbeviseiere
  • 4 medlemmer og 2 varamedlemmer er valgt av og blant bankens ansatte
  • 1 medlem og 1 varamedlem velges av og blant det offentlige

Styret: 6 medlemmer, 3 varamedlemmer

  • 5 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av generalforsamlingen
  • 1 medlem med et personlig varamedlem velges av og blant de ansatte i banken.