Hopp til innholdet

Generalforsamling

Generalforsamlingen er bankens øverste organ. Generalforsamlingen består av innskytervalgte, ansattevalgte og kommunalpolitisk oppnevnte representanter.

Kvinne veileder mann ved å peke på en skjerm

Valgkomite

Valgkomiteen har ansvar for å forberede valg og foreslå kandidater til innskytervalg til generalforsamlingen, til bankens styre og til generalforsamlingens komiteer.

Hegra Sparebanks valgkomite:

Ann Irene Lerfald
Siv Sætran
Ivar Friheim
Vegard Sætnan
Stig Andreas Skjelstad (ansattes representant)

Varamedlemmer til valgkomite:

Stina Aspaas Salberg
Kari Marie Løkholm (ansattes representant)

 

Se styrets sammensetning