Hopp til innholdet

Pensjon

En god pensjonsordning er en viktig investering for fremtiden. Vi hjelper deg med å finne en god pensjonsordning for bedriften - enten du jobber alene eller har flere ansatte.

To blide ansatte på en cafe

Pensjonssparing

Pensjonssparing er viktigere enn aldri før. Visste du forresten av en god pensjonsordning for dine ansatte kan gjøre deg til en mer attraktiv og foretrukket arbeidsgiver?

Kontakt oss om pensjon

Arnstein Flåum

Arnstein Flåum

Rådgiver BM/Landbruk

Erik Morten Fjerdingen

Erik Morten Fjerdingen

Rådgiver bedriftsmarked

Geir Fjellås

Geir Fjellås

Forsikringsrådgiver BM/PM

Spørsmål og svar om pensjonsordninger for bedrifter

Innskuddspensjon er en bedriftsfinansiert pensjonsordning der bedriften betaler inn et fast årlig beløp til de ansattes individuelle pensjonskonti. Alle ansatte får pensjonsopptjening fra første arbeidsdag og første lønnskrone. Dette øker pensjonsopptjeningen og inkluderer flere ansatte i ordningen, noe som kan styrke bedriftens posisjon som en attraktiv arbeidsgiver.

Hvis du er selvstendig næringsdrivende vil nivået på næringsinntekt være avgjørende for hvilken pensjonsordning du bør velge. Pensjon fra arbeidsgiver må først beskattes når pensjonen kommer til utbetaling. Det gir mer pensjon til slutt, fordi et større sparebeløp da kan forrente seg over flere år. 

Her kan du lese mer.

Innskuddspensjon gir skattefordeler både for bedriften og de ansatte:

  • Bedriften får inntektsfradrag. 
  • For de ansatte må innskuddspensjon fra arbeidsgiver først beskattes når pensjonen kommer til utbetaling. Det gir mer pensjon til slutt, fordi et større sparebeløp kan forrente seg over flere år.

Innskuddspensjon skiller seg fra andre pensjonsordninger ved at den gir en klar og forutsigbar sparing, basert på fastsatte innskudd fra lønnen. Etter 2022 må bedrifter også inkludere lønn opp til 1 G i pensjonsgrunnlaget, noe som utvider dekningsområdet sammenlignet med tidligere ordninger.

 

Viktig informasjon

Innholdet på disse sidene er markedsføring og må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Det er kun våre autoriserte rådgivere som kan gi personlig rådgivning. Hvis du ønsker rådgivning fra en av rådgiverne våre kan du avtale et møte med oss.

Informasjonen ovenfor er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Ønsker du å vite mer om innskuddspensjon og fondene som forvaltes av Eika Kapitalforvaltning, ta kontakt med din lokale Eika-bank for personlig rådgivning. Selv om aksjemarkedet har gått bra historisk er det ingen garanti for at det vil gjøre det i fremtiden. Avkastningen påvirkes av markedsutviklingen, risikoprofil på din investering, forvalters dyktighet og kostnader. Avkastningen kan bli negativ.

Informasjon om fondenes investeringsmandat og risiko finner du i det enkelte fonds prospekt og nøkkelinformasjon som er tilgjengelig på våre nettsider. 
Informasjon om fondenes kostnader finner du her.