Hopp til innholdet

Factoring og fakturaadministrasjon

I samarbeid med Svea tilbyr vi to ulike løsninger for kunder med kredittomsetning - factoring og fakturaadministrasjon. 

To ansatte i et verksted står og ser på en PC

La Svea ordne det for deg

Med Svea slipper du å binde opp kapital i utestående fakturaer - Svea overtar alle dine fakturaer. Du får bedre likviditet og frigjør kapital. Dette gir økt trygghet.

Factoring

En helhetlig løsning som innebærer fakturaadministrasjon og fakturabelåning. Løsningen er forutsigbart - du slipper å følge opp egne fakturaer, og får penger på konto neste virkedag. Svea forvalter og finansierer din kundereskontro.

Fakturaadministrasjon

Svea håndterer hele fakturaløpet og følger opp kundene dine. 

Den finansielle delen av en factoringavtale betyr at dine dine kundefordringer belånes. Med avtalen kan det følge en fakturatjeneste med integrert purre- og inkassoløsning som gjør at du får raskere innbetaling fra kundene dine, og bedre oversikt.

Kontakt oss om finansiering

Arnstein Flåum

Arnstein Flåum

Rådgiver BM/Landbruk

Erik Morten Fjerdingen

Erik Morten Fjerdingen

Rådgiver bedriftsmarked

Stig Andreas Skjelstad

Stig Andreas Skjelstad

Rådgiver bedriftsmarked

Spørsmål og svar om factoring og fakturasalg med Svea

Factoring med Svea Finans innebærer at din bedrift selger sine utestående fakturaer til Svea, som umiddelbart betaler en stor del av fakturabeløpet. Dette reduserer ventetiden på inntekter fra kunder og forbedrer kontantstrømmen, noe som hjelper din bedrift med å stabilisere finansene og fokusere på vekst.
Enhver bedrift som håndterer kundefakturaer med forsinket betalingsstruktur kan dra nytte av factoring, spesielt de i B2B-sektoren, inkludert produksjonsbedrifter, grossister, og selskaper innen bygg og anlegg.
Ved å bruke Svea Finans for factoring, kan din bedrift oppnå umiddelbar likviditetsforbedring, redusere kredittrisiko, og outsource prosessen med kredittsjekk og gjeldsinnkreving. Dette frigjør ressurser som kan anvendes til å fokusere på kjernevirksomheten og støtte vekstinitiativer.