Vi senker rentene og framskynder renteendringsdato

Hegra Sparebank framskynder rentenedgangen og senker boliglånsrentene ytterligere. Samlet rentenedgang i vår er nå på inntil 1,25 %.

Dette er fordelt på allerede varslet rentenedgang på inntil 0,35 % og 0,5 %, og ny rentenedgang på inntil 0,4 %.

Av hensyn til den krisetiden vi er inne i, korter vi kraftig ned på varslingsfristen. Den siste endring på lån trer derfor i kraft allerede 26. mai.  

Bedriftslån har individuell oppfølging.


Innskuddsrenten endres i tre trinn, 14. mai, 22. mai og 23. juli .


Hegra Sparebank har en stor andel innskuddskunder som vi låner penger av, og som vi betaler rente til. Disse innskuddsmidlene er med på å finansiere våre utlån. Våre innskuddskunder er beskyttet av varslingsfristen ved rentenedgang. Derfor vil innskudd først nedjusteres 14. og 22. mai og .


Hvorfor endrer ikke bankene automatisk rentene med det samme som Norges Bank?


At bankene finansieres en andel av utlånene med innskudd, er årsaken til at endringer av rente på utlån og innskudd vanligvis følges ad, både ved renteoppgang og rentenedgang. Dette gir forutsigbarhet og en rettferdig "tidslag" mellom innskuddskunder og utlånskunder. Ved rentenedgang er det innskuddskundene som tjener på dette - ved renteoppgang er det utlånskundene som får fordelen av utsatt oppgang. 

Mange tror at alle pengene bankene låner ut kommer fra Norges Bank. Slik er det ikke. Den andelen som ikke er finansiert av innskudd, låner vi i det norske og internasjonale pengemarkedet. Nå er verden slik vi kjenner der helt forandret. Corona-viruset herjer, og både det norske og det internasjonale samfunnet har vært mer eller mindre nedstengt. Samtidig opplever vi oljeprisfall og et børsfall vi aldri har sett maken til. Dette gjør at de som låner ut penger til bankene blir svært nervøse - og da går risikopåslaget bankene må betale for å låne penger i markedet opp. 

Det har vært uvanlig stort fokus på mekanismene rundt rentesetting ved renteendringene denne våren, og det er krevende å kommunisere hvorfor renteendringer fra Norges Bank ikke nødvendigvis følges av en tilsvarende renteendring fra banken din. Vi anbefaler deg å lese denne artikkelen fra Finans Norge, som på en lettfattelig måte forteller hvordan bankene skaffer penger til utlån, hvilke mekanismer som påvirker kostnaden på disse pengene - og som igjen påvirker renten du får på ditt lån. 

Vi deltar i samfunnsdugnaden

Når banken denne gangen tar kostnaden med å nedjustere boliglånsrentene tidligere enn innskuddsrentene, er dette vårt økonomiske bidrag til samfunnsdugnaden i forbindelse med corona-situasjonen vi alle er midt oppe i. Det aller viktigste bidraget fra oss er likevel å gi råd, hjelp og individuelle løsninger tilpasset situasjonen til de som er aller hardest rammet av nedstengingen av samfunnet: Syke og smittede og deres pårørende, permitterte som har mistet deler av inntekten og som venter i en uendelig lang dagpengekø, og små og store bedrifter som har mistet inntektsgrunnlaget sitt.

Våre rådgivere jobber på spreng med å hjelpe disse - og vi ber om forståelse for at disse kundene blir prioritert først.

De trenger oss aller mest akkurat nå.