Hvorfor spør vi om legitimasjon og kundeerklæring?

Hvitvaskingsloven pålegger oss å følge opp alle våre kunder for å sikre oss mot hvitvasking og terrorfinansiering. Samtidig krever Finanstilsynet at vi skal kunne legitimere alle våre kunder. Her finner du informasjon om disse emnene. Har du spørsmål som du ikke finner svar på her - ta gjerne kontakt med banken!

Krav til legitimasjon fra alle kunder

 

Jeg har vært kunde i banken i mange år - hvorfor må jeg vise legitimasjon?

I forskrift til Finansavtaleloven er det stilt krav om at alle bankers kunder skal være identifisert gjennom godkjent legitimasjon. Finanstilsynet har skjerpet inn dette kravet. Vi er pålagt å innhente godkjent legitimasjon fra både nye og gamle kunder. Banken arbeider kontinuerlig med å oppdatere legitimasjonsregisteret. Derfor kan også du som har vært kunde i mange år og er godt kjent i banken, bli bedt om å framvise legitimasjon.


Hva skjer dersom jeg ikke legitimerer meg på forespørsel fra banken?

Dersom vi ikke mottar legitimasjon på forespørsel, betyr dette at banken ikke kan oppfylle våre krav overfor myndighetene når det gjelder å legitimere våre kunder.
Dersom du ikke responderer på våre henvendelser, er vi pålagt av myndighetene å sperre dine konti for bruk inntil du er legitimert. Sperring vil også gjelde tjenester som kort, mobilbank og nettbank. I ytterste konsekvens vil fravær av legitimasjon kunne tvinge oss til å si opp og avslutte ditt kundeforhold hos oss.

Det er derfor svært viktig at du responderer på vårt spørsmål om legitimasjon! Oj! Da må jeg få ordnet dette. Hva er godkjent legitimasjon?

Foretrukket legitimasjon er pass.
Dersom du ikke har pass, kan også førerkort, bankkort fra annen bank el.l. brukes.
Bor du langt unna, ber vi deg kontakte banken for å avtale løsninger for legitimering.

For utenlandske statsborgere kreves hjemlandspass eller andre identitetsdokumenter utstedt av norsk politi, i tillegg til dokumentasjon av gyldig D-nummer eller norsk personnummer.


Hvorfor foretrekker banken pass som legitimasjon?

De fleste av våre kunder bruker BankID. Ved utstedelse og fornyelse av BankID, er eneste godkjente legitimasjon gyldig pass (for fjernkunder pass godkjent via Postens PUM-tjeneste). Du må også ha BankID for å kunne bruke for eksempel VIPPS, noe som igjen betyr at du trenger pass.


Jeg har ingen gyldig legitimasjon - hva gjør jeg?

Dersom du ikke innehar noen form for legitimasjon i dag, anbefaler vi deg å gå til anskaffelse av pass. Da vil du kunne legitimere deg overalt, både til banken, posten, i apotek, hos Biltilsynet ved utstedelse/fornyelse av førerkort, på reiser/flyreiser i inn- og utland osv. Vær også oppmerksom på at du kan bli avkrevd pass ved innreise til Norge fra våre naboland. Dette gjelder også om du "bare" tar en snartur f.eks. til Storlien!

Jeg bor langt unna banken, eller rekker ikke å komme innom i bankens åpningstid - hva gjør jeg?

Du kan oversende bekreftet kopi av pass eller annen gyldig legitimasjon på følgende måte:

- pr post til Hegra Sparebank, Kjøpmannsgata 7- Triangel Park, 7500 Stjørdal
- som vedlegg til melding i nettbanken.
- ved hjelp av Postens PUM-tjeneste (kontakt banken)

Dersom du sender kopi av legitimasjon som vedlegg til melding til banken, innlogget i din nettbank, trenger du ikke å få stemplet med bekreftet kopi.

Ved oversendelse av kopi pr post, må du først få kopien bekreftet (stemplet og signert med rett kopi) av bank, postkontor, skolekontor, advokat, politi eller annen offentlig instans.


Kan jeg oversende kopi av legitimasjon på epost til banken?

Vi anbefaler IKKE oversendelse av legitimasjonsdokumenter via ukryptert epost. Din legitimasjon inneholder sensitive personopplysninger, blant annet ditt fødselsnummer, som kan komme på avveie.

 

Jeg er av spesielle årsaker ikke i stand til å anskaffe pass - hva gjør jeg?

Dersom du for eksempel av helsemessige hensyn er forhindret fra å anskaffe pass, ber vi deg eller en nærstående ta kontakt med bankens servicesenter på tlf 74 80 50 00 i bankens åpningstid, for å diskutere mulige løsninger på utfordringen. Vi gjør oppmerksom på at vi er pålagt å praktiskere strenge regler for avvik. 


 

Har du spørsmål til innsending av kundeerklæring eller legitimasjon?

Kontakt kundesenteret - vi hjelper deg!

Epost: banken@hegrasparebank.no
Telefon: 74 80 50 00

Åpningstider:
Mandag-fredag 9-15
Torsdager 9 -17 

Kundeerklæring


Hvorfor må jeg fylle ut kundeerklæring?

Banken er pålagt av myndighetene å føre løpende kontroll med alle kundeforhold, for å avdekke risiko for hvitvasking, økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering. Kundeerklæringen er en del av denne kontrollen, og gjelder både eksisterende og nye kunder, uansett alder. Kundeerklæring skal fylles ut av både bedriftskunder og personkunder. Personer som disponerer en konto i vår bank skal også fylle ut kundeerklæring, selv om de ikke har noe eget kundeforhold i banken.


Hva skjer hvis jeg ikke leverer kundeerklæring?

Dersom vi ikke mottar kundeerklæring fra deg på forespørsel, betyr dette at banken ikke kan oppfylle våre krav overfor myndighetene når det gjelder løpende kontroll av våre kunder.

Dersom du ikke responderer på våre henvendelser, er vi pålagt av myndighetene å sperre dine konti for bruk inntil du har levert kundeerklæring. Sperring vil også gjelde tjenester som kort, mobilbank og nettbank. I ytterste konsekvens vil fravær av kundeerklæring kunne tvinge oss til å si opp og avslutte ditt kundeforhold hos oss. 

Det er derfor svært viktig at du responderer på vårt spørsmål om kundeerklæring! 


Oj! Da må jeg få levert kundeerklæring! Hvor finner jeg kundeerklæringen, og hvordan sender jeg den til banken?

Kundeerklæring kan sendes inn på papir eller digitalt.

Kundeerklæring for personkunder finner du her.

Kundeerklæring for næring og organisasjoner finner du her


Innsending kan du gjøre på en av følgende måter:

- digitalt fra signeringsrommet. Du finner signeringsrommet under logg-inn-knappen øverst til høyre på hjemmesiden til banken. Signeringsrommet ligger til høyre på skjermen når du har klikket på logg inn. Du vil trenge BankID for å signere og sende inn kundeerklæringen fra signeringsrommet. Hvis du ikke finner kunderklæringen i signeringsrommet - ta kontakt med banken på tlf 74 80 50 00 eller på epost banken@hegrasparebank.no .

- i nettbanken eller mobilbanken. Dersom du ikke har fylt ut kundeerklæring fra før, vil kundeerklæringen "poppe opp" ved pålogging, og du fyller den ut ihht. veiledningen på skjermen.

- på papir - pr post. Skriv ut erklæringen, fyll ut, signer og returner pr post til Hegra Sparebank, Kjøpmannsgata 7 - Triangel Park, 7500 Stjørdal.

- på papir - digital innsending via melding til banken, innlogget i nettbank. Skriv ut erklæringen, fyll ut og signer. Scanne erklæringen, og send filen som vedlegg i melding til banken.  Har du ikke skanner, kan du også ta bilder av alle sider i kundeerklæringen med telefonen din, og vedlegge bildene som filer i meldingen. Du finner meldingsfunksjonen under "kontakt oss" i venstremenyen i nettbanken.Oversendingen er kryptert og sikker.

Kan jeg sende kundeerklæringen på epost?

Vi anbefaler IKKE oversendelse av kundeerklæring eller legitimasjon via usikret epost. Kundeerklæringen inneholder sensitiv informasjon, blant annet ditt personnummer.


Hvilke spørsmål får jeg i kundeerklæringen?


Kundeerklæringen omhandler hvilke typer inntekt du har, hvor du har fått midlene dine fra, om du eller andre skal håndtere kontanter og/eller overføre større beløp til eller fra utlandet over dine konti. Du blir også spurt om du kjenner noen politisk eksponerte personer, og om du skatter til utlandet.


Mindreårige: hvem skal fylle ut og signere kundeerklæringen?

Her skilles det mellom mindreårige som selv disponerer en konto, og mindreårige som ikke gjør det.

- Der den mindreårige ikke disponerer en egen konto, er det verge(r) som fyller ut og signerer kundeerklæringen på vegne av den mindreårige. Dersom den mindreårige har to verger, skal begge verger signere.

- Dersom den mindreårige selv disponerer konto, skal h*n signere erklæringen selv. Vergen(e) signerer da sammen med den mindreårige. Dersom den mindreårige har to verger, skal begge verger signere.


Jeg er ikke i stand til å fylle ut eller signere kundeerklæringen selv. Hva gjør jeg?

I slike tilfeller gjør banken en individuell vurdering, der hjelpeverge eller disponent kan fylle ut og signere erklæringen på vegne av deg. Vi ber hjelpeverge eller disponent om å ta kontakt med bankens servicesenter for å få en slik individuell vurdering. 

Jeg kan ikke huske å ha fått noe spørsmål fra banken om kundeerklæring?

Alle personkunder som bruker nettbank eller mobilbank, fikk tilsendt kundeerklæringen digitalt før sommeren 2019. Det kan derfor godt være at du har fylt den ut her, og at alt er i orden. Er du i tvil, kontakter du kundesenteret i banken - så sjekker vi om kundeerklæringen din er på plass!


 

 

Skriv ut kundeerklæring for personkunde

Skriv ut kundeerklæring for næring/organisasjoner