Landbrukets dag torsdag 5. april

Arrangør: Bondelagene i Stjørdal, og Stjørdal og Meråker Bonde- og Småbrukerlag. Medarrangør og hovedsponsor: Hegra Sparebank.

Landbrukspolitisk møte med tema: Selvforsyning/Matsikkerhet


Landbrukspolitisk møte

Ljosheim samfunnshus Hegra

5. april 2018 kl 10.00 - 15.30.

 

 Tema: Selvforsyning / Matsikkerhet.

            Kl. 10:00 – 10:15 Velkommen.

            Kl. 10:15 – 10:30 Hegra Sparebank, adm. banksjef Arne Martin Laukvik

            Kl. 10:30 – 11:00 Nye Trøndelag, leder for Landbruk, Tore Bjørkli

            Kl. 11:00 – 11:30 Coop, leder Madelene Borgren Lid.

            Kl. 11:30 – 12:15 Lunch

            Kl. 12:15 – 13:00 Foods of Norway, professor Margareth Øverland

            Kl. 13:00 – 13:45 NIBIO, Nils Vagstad

            Kl. 13:45 – 15:15 Paneldebatt ledet  av Kato Nykvist

Deltakere i paneldebatten:

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukerlag, Merete Furuberg

Leder i Nord – Trøndelag Bondelag, Borgny Kjølstad Grande

Politiker Ola Borten Moe

Politiker/bonde Erling Gresseth

Politiker NN

            Kl. 15:15 - 15:30 Avslutning

 

Arrangører: Bondelagene i Stjørdal og Stjørdal og Meråker Bonde- og Småbrukerlag.

Medarrangør og Hovedsponsor: Hegra Sparebank.

Sponsorer: Nortura og Tine Meierier

Landbrukets Dag torsdag 5. april