Banken deltar i dugnaden for smittebegrensning - vi begrenser fysiske kundebesøk pga lokalt Covid 19-utbrudd

Vi deltar i den lokale dugnaden - banken stenger dørene 5.-27. november

Vi i Hegra Sparebank følger Stjørdal kommunes oppfordring om dugnad for å begrense koronasmitte. Derfor begrenser vi fysiske kundemøter i banken. Fra torsdag 5. til og med fredag 27. november vil du måtte kontakte banken på telefon før du oppsøker banklokalene i Hegra og Stjørdal. Bankens dører vil være stengt. 


Hvordan skal jeg kontakte banken nå da?

Bruk epost eller digitale kanaler om du kan
Vi forventer større trykk på telefon enn normalt og det kan bli ventetid. Dersom du har mulighet til å oversende oppdraget ditt på epost vil det avhjelpe telefonkøen, og du unngår ventetiden. Samtidig slipper du til de som ikke håndterer digital kommunikasjon og som MÅ bruke telefon - dette gjelder først og fremst eldre mennesker. 

Haster oppdraget ditt, merk det tydelig med HASTER i emnefeltet. Epost sender du til banken@hegrasparebank.no, eller direkte til din rådgiver hvis det er han/henne du trenger å kommunisere med. Du kan også kommunisere digitalt med oss via melding i mobilbank eller nettbank.


Telefonhenvendelser
Du når oss som vanlig på telefon 74 80 50 00. Du kan også sende sms eller ringe direkte til din rådgiver 
dersom det er han/henne du trenger å kommunisere med. 
Vi ber om forståelse for at det kan bli noe ventetid på telefon pga økt pågang.


Kontaktinformasjon til din rådgiver finner du her


OBS! Vi behandler alle henvendelser fortløpende fra kø - uansett hvilken kanal du benytter.


Planlagte kundemøter

Dersom du allerede har en avtale om et møte i banken, vil vi kontakte deg for å avklare om du ønsker å gjennomføre møtet, eller om vi kan løse ditt behov f.eks. med telefonmøte eller digitalt møte. Dersom du ønsker fysisk møte vil vi spørre deg om du eller noen i din husstand har symptomer på influensa, om du eller nærstående har eller har hatt kontakt med mennesker som er smittet eller har oppholdt seg i risikoområder, og om du selv eller husstandsmedlemmer selv har oppholdt deg/dere i slike områder. Du vil bli bedt om å sprite hendene ved ankomst til banken, og i noen tilfeller kan du bli bedt om å iføre deg munnbind. 

 

Hvorfor går vi så drastisk til verks?

Vi bygger vårt konsept på personlig kundekontakt, og er den banken i Stjørdal som har desidert flest kunder innom lokalet hver dag. Mange av våre besøkende er også eldre kunder. Det betyr at vi må være ekstra bevisste i den situasjonen vi nå har med økende spredning av koronasmitte. Som et smittebegrensende tiltak velger vi å stenge bankens inngangsdører for kunder. Dette er en del av dugnaden for å stoppe spredning av Covid19 som alle i Stjørdal nå oppfordres til å delta i.

Hensikten er todelt.

For det første ønsker banken å bidra til å redusere smittespredningen i samfunnet. Dette ikke minst av hensyn til særlig sårbare grupper som eldre og syke. 

For det andre håper vi gjennom dette å forhindre eller begrense smittespredningen internt i banken på en slik måte at vi kan opprettholde tilnærmet normal drift over tid. Dette vil komme både kundene og lokalsamfunnet til gode.


Ellers normal drift i banken

Bankens drift går ellers som normalt med kundeservice på telefon, epost og i øvrige digitale kanaler, behandling av låneforespørsler, forsikringer, betalinger og sparing. Våre leverandører i Eika, it-drift osv. har gode beredskapsplaner, og vi forventer normale leveranser herfra. 

Noen av bankens ansatte vil måtte ta fri eller jobbe hjemmefra dersom deres skoler og barnehager er/blir stengt. Vi understreker at ingen av våre ansatte eller deres husstandsmedlemmer mistenkes å være smittet.