Banken kjøper Welde & Valstad Eiendomsmegling

Hegra Sparebank kjøper Welde & Valstad Eiendomsmegling AS. Eierne av Welde & Valstad Eiendomsmegling AS er meget tilfreds med få Hegra Sparebank som eier.

Hegra Sparebank har fra før strategisk eierskap i eiendomsforetakene Aktiv Stjørdal AS og Aktiv Innherred AS i tillegg til Hegra Regnskap AS. Kompetansen i Welde & Valstad Eiendomsmegling AS komplementerer våre ansatte innenfor fagområdet. Meglerforetaket Welde & Valstad Eiendomsmegling AS vil bli fusjonert med Aktiv Stjørdal AS.

Det er meget tilfredsstillende at Henrik Valstad nå blir en del av meglerteamet i Aktiv Stjørdal AS og at advokat Tore Welde blir faglig ansvarlig for det fusjonerte meglerforetaket. Bank, eiendomsmegling og regnskap er komplementære virksomheter. Vi kan med den økte satsningen videreutvikle lokalbanken og være en drivkraft for vekst og utvikling lokalt.

Henrik Valstad har flere års erfaring fra alminnelig eiendomsmegling, tvangssalg, salg av aksjeselskap med hovedsakelig eiendom, oppgjørsavtaler, landbruksmegling, familieoverdragelser landbruk, festeavtaler, rådgivning, kart- og delingsforretninger og oppdeling gårdsbruk med salg av jord, skog og tun. Dette er komplementære ferdigheter sammen med meglerteamet i Aktiv Stjørdal AS. Advokat Tore Welde har meget god og lang erfaring med juridiske problemstillinger innen finans, framtidsfullmakter, ektepakter, samboerkontrakter, testament og rådgivning for å nevne noen. Sammensetningen av landbrukskompetansen innenfor finans og eiendom vi nå har i Triangel Park gjør at våre landbrukskunder vil være i de aller beste hender.

Vi er nå en organisasjon med 48 meget kompetente medarbeidere lokalt i Stjørdal. Bankens kjerneverdier – Nær, trygg og kompetent – er beskrivende for både Aktiv Stjørdal AS og Hegra Regnskap AS.

(Pressemelding 24.november 2020)

Les hva lokale media skriver om oppkjøpet (eksterne lenker):

Bladet     

Stjørdals-nytt

Nea Radio