Kundene bestemmer! 

Nå har du en unik mulighet til å bli del av bankens styrende organer. Enten du er ung og ønsker å bygge din CV eller mer erfaren og vil påvirke bankens retning, vil du få en avgjørende betydning.

Vi er og skal være lokalbanken i og rundt Stjørdal. Vårt engasjement skal videreutvikle og være en attraktiv lokal finansiell partner for våre kunder og bedrifter.

Hvorfor bør du engasjere deg i valget til bankens generalforsamling?

Som kunde hos Hegra Sparebank får du nå muligheten til å påvirke bankens utvikling og bidra til å styrke ditt lokalsamfunn frem mot 2028. I tillegg vil du kunne påvirke hvordan gavefondet brukes til å støtte allmennyttige formål som utvikler ditt nærområde. Du kan delta i følgende styrende organer:

  • Generalforsamling: Generalforsamlingen bestemmer retningen og sammensetningen av bankens styrende organer.
  • Valgkomitéer: Valgkomitéene er ansvarlige for å identifisere egnede kandidater til de ulike styrende organene.
  • Styret: Styret har ansvar for den overordnede styringen av banken og forvaltningen av bankens formue (forutsetter ikke kundeforhold). 

     

Utnevn deg selv eller nominer kandidater i en enkel e-post til valg@hegrasparebank.no

Spørsmål og svar

Valgliste 2024

Innstilling av kunderepresentanter
For innskyternes valg av medlemmer til Hegra Sparebanks generalforsamling