Gaver og sponsoravtaler

Søknadsfrist

Gavetildeling gjøres en gang pr år av bankens generalforsamling.

Søknadsfrist for gavetildeling og prosjektmidler i 2024 er 1.mars.

Gave- og prosjektmidler annonseres i lokalpressen, på bankens hjemmeside
og på bankens Facebook-side i tiden før søknadsfristen.

Søknad med vedlegg sendes elektronisk til banken@hegrasparebank.no, eller
per post til Hegra Sparebank, Kjøpmannsgata 7, 7500 Stjørdal.