Frivillighetens år 2022

I 2022 er det 200 år siden den første sparebanken ble etablert i Norge. 2022 er også Frivillighetens år.

Sammen med Sparebankforeningen, Finansforbundet og resten av sparebankene i Norge ønsker vi å synliggjøre at sparebanksektoren er en viktig medspiller til nærmiljøet gjennom stolte sparebanktradisjoner.

Hegra Sparebank deler hvert år ut betydelige summer i sponsormidler, og de siste 10 årene har vi delt ut nesten 8,5 millioner kroner til lokale lag og organisasjoner. De økonomiske midlene vi investerer i frivillighet, mangfoldiggjøres gjennom den dugnadsaktiviteten lagene står for. Slik skapes det verdifull aktivitet i lokalsamfunnet.

Vi heier på frivilligheten og er til stede for deg! 

Gratulerer med Frivillighetens år 2022!

 

 


Les mer om våre bidrag

Detektorbrødrene - for en gave