Resultat av emisjon mai 2017

Arne Martin Laukvik, adm. banksjef Hegra Sparebank

Rekordtegning i emisjonen

Vi opplevde en enorm oppslutning fra lokale privatpersoner og bedrifter om å eie en del av Hegra Sparebank, sier en meget tilfreds banksjef Arne Martin Laukvik.

Etter en hektisk fredag med stopp kl. 15.00 viste det seg at emisjonen ble overtegnet med hele 80 %. Da tegningsperioden var ferdig på fredag, var det tegnet egenkapitalbevis for nærmere 75 millioner kroner.

- Denne gangen var det maksimale beløpet som skulle utstedes 40 millioner kroner. Overtegningen er en meget god tilbakemelding til eierne om attraktiviteten i eierskapet, selv om ikke alle får så mange egenkapitalbevis som de ønsket, sier banksjef Arne Martin Laukvik.

- Bankens intensjon har vært at flest mulig skulle få muligheten til å tegne egenkapitalbevis, og dermed bli medeiere i lokalbanken sin. Det har vært signalisert allerede fra starten at avkorting ved overtegning ville skje fra toppen. Dette prinsippet følges fortsatt. De som har tegnet egenkapitalbevis for kr 50.000 eller mindre, vil få tildelt det antallet egenkapitalbevis de har ønsket seg. For større tegninger blir beløpet avkortet, slik at de største tegningene avkortes mest. Største tegner får dermed tildelt 50 % av ønsket tegning. Vi er glade for at vi etter emisjonen har 291 nye eiere, som nå eier en større eller mindre andel av lokalbanken, fortsetter banksjefen.  


Tidenes overtegning

- Fra bankens side er det meget inspirerende å få slik respons i lokalmarkedet. Emisjonen gir banken mulighet for videre vekst i utlån. Dermed kan banken fortsatt være en betydelig aktør i lokalsamfunnet, og en god partner for våre privatkunder og bedrifter. Vi har i dag ca 7.500 kunder og en forretningskapital på 3,3 milliarder, sier Laukvik, som er stolt og ydmyk over å være Stjørdals eneste lokale bankalternativ.