Kjøp og salg av egenkapitalbevis etter emisjonen

Kjøp og salg av egenkapitalbevis

Hegra Sparebank har inngått en avtale med Norne Securities AS som tilrettelegger for kjøp og salg av egenkapitalbevis i banken.

For å melde interesse for kjøp eller salg av egenkapitalbevis i Hegra Sparebank, må du fylle ut skjema for kjøp/salg av egenkapitalbevis, og sender dette på e-post til en av oppgitte kontaktpersoner nedenfor. Skjemaet kan også leveres i banken.

Når skjema er mottatt vil du bli kontaktet av Norne Securities.

Når kjøpsinteresse matches med en salgsinteresse, gjennomfører Norne Securities handel, og utarbeider sluttseddel (kvittering) til partene.

Kurtasje til Norne Securities er 0,3% pr handel (for både kjøper og selger), minimum kr 350,- pr handel.

Kjøpe eller selge egenkapitalbevis?

Vil du å kjøpe eller selge egenkapitalbevis i annenhåndsmarkedet?