Informasjon om emisjon mai 2017

Informasjon om emisjonen


Hegra Sparebank – Emisjon


Norne Securities AS er tilrettelegger av en emisjon på mellom 31,5 - 42 millioner i Hegra Sparebank. Banken utsteder mellom 300000 - 400000 egenkapitalbevis til kurs 105 kr. Emisjonens minimumsbeløp er på forhånd garantert fulltegnet av et garantikonsortium bestående av større innskytere i banken og andre lokale investorer.

 

Tidsplan for emisjonen (med forbehold om endringer):


Første dag i tegningsperioden


24. april 2017 kl. 09:00

Siste dag i tegningsperioden

12. mai 2017 kl. 15:00

Tildeling og utsendelse av tildelingsbrev

Omkring 16. mai 2017

Innbetaling ved automatisk belastning av konto

Omkring 16. mai 2017

Registrering av ny eierandelskapital i Foretaksregisteret

Omkring 31. mai 2017

Utstedelse av egenkapitalbevis

Omkring 31. mai 2017

Levering av egenkapitalbevis

Omkring 31. mai 2017

 

 

Hensiktsmessighetstest


Tilretteleggeren skal i henhold til verdipapirhandelloven søke å innhente opplysninger om tegneres kunnskap og erfaring med det aktuelle investeringsområdet. Undersøkelsen skal sette Tilretteleggeren i stand til å vurdere om investeringen i Egenkapitalbevis er hensiktsmessig for tegneren. I situasjoner der Tilretteleggeren finner at investeringen ikke er hensiktsmessig for tegneren, vil tegneren bli informert om dette. Videre må tegneren, alene eller i samarbeid med eventuelle finansielle rådgivere, vurdere om det er ønskelig å gå videre med investeringen på tross av opplysningene som foreligger fra Tilretteleggeren. Hensiktsmessighetstesten for personer som ønsker å tegne via online tegningslink finnes på
www.norne.no, mens tegnere som fyller ut manuell tegningsblankett besvarer hensiktsmessighetstesten på tegningsblanketten.

 

Dersom tegneren ikke gir de opplysninger som Tilrettelegger plikter å innhente, eller gir ufullstendige opplysninger, advarer Tilretteleggeren med dette om at det vil være umulig for Tilretteleggeren å vurdere om det er hensiktsmessig for tegner å delta i Emisjonen.

 

Legitimasjonskontroll


Emisjonen er underlagt hvitvaskingsloven av 6. mars 2009 nr. 11 og hvitvaskingsforskriften av 13. mars 2009 nr. 302. Tegnere som ikke er eksisterende kunder av Banken eller Tilrettelegger må fylle ut eget skjema for legitimasjonskontroll og sende dette til
emisjoner@norne.no


PDF – legitimasjonskontroll fra tegningsblankett


PDF – Skjema for bekreftelse av rett kopi av legitimasjon 

 


Informasjon elektronisk tegning i VPS


Privat personer har anledning til å tegne egenkapitalbevis via online tegningslink i VPS. Linken er tilgjengelig på bankens hjemmeside og på 
www.norne.no. Tegningen måtte gjennomføres før 12.mai 2017 kl 15:00.

 

Informasjon tegning med manuell tegningsblankett


Egenkapitalbevisene kan også tegnes på en tegningsblankett i den form som inntatt i Prospektet som vedlegg 3 (Tegningsblankett). Korrekt utfylte tegningsblanketter må være mottatt av Tilretteleggeren eller Banken senest kl. 15.00 norsk tid den 12. mai 2017 på følgende e-post eller adresser:

 

Hegra Sparebank

att. Arne Martin Laukvik eller
Pål Sivertsvoll

Einar Bergs veg 1

7520 Hegra

 

E-post: ekbevis@hegrasparebank.no

Telefon.: 74 80 50 00

 

Norne Securities AS

Postboks 7801

5020 Bergen

 

 


E-post: emisjoner@norne.no

Telefon: +47 55 55 91 30

 

 

Prospekt


Tegning i VPS (lukket fredag 12. mai klokken 15:00)


Tegningsblankett (norsk)

 

ELECTRONIC VERSIONS OF THE MATERIALS YOU ARE SEEKING TO ACCESS ARE BEING MADE AVAILABLE ON THIS WEBPAGE BY THE COMPANY IN GOOD FAITH AND FOR INFORMATION PURPOSES ONLY.THESE MATERIALS ARE NOT DIRECTED AT OR ACCESSIBLE BY PERSONS LOCATED IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, NEW ZEALAND, SOUTH AFRICA, HONG KONG OR SINGAPORE.

Please read this notice carefully – it applies to all persons who view this webpage. Please note that the disclaimer set out below may be altered or updated. You should read it in full each time you visit the site.
Overseas Persons
Viewing the materials you seek to access may not be lawful in certain jurisdictions. In other jurisdictions, only certain categories of persons may be allowed to view such materials. Any person resident outside Norway or Denmark who wishes to view these materials must first satisfy themselves that they are not subject to any local requirements that prohibit or restrict them from doing so.

In particular, unless otherwise determined by the Company and permitted by applicable law and regulation, it is not intended, subject to certain exceptions, that any offering of the securities mentioned in such materials (the “Securities”) by the Company would be made, or any documentation be sent, directly or indirectly, in or into, the United States, Australia, Canada, Japan, New Zealand, South Africa, Hong Kong or Singapore.
These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for Securities in the United States or in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. The Securities mentioned herein have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933 (the “Securities Act”), and may not be offered, sold, resold, delivered or distributed, directly or indirectly, in or into United States except pursuant to an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act and in compliance with the securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. There will be no public offering of such Securities in the United States. The Securities mentioned herein will not be registered under or offered in compliance with applicable securities laws of any state, province, territory, county or jurisdiction of Australia, Canada, Japan, New Zealand, South Africa, Hong Kong or Singapore. Accordingly, unless an exemption under the relevant securities law is applicable, any such Securities may not be offered, sold, resold, delivered or distributed, directly or indirectly, in or into United States, Australia, Canada, Japan, New Zealand, South Africa, Hong Kong, Singapore or any other jurisdiction if to do so would constitute a violation of the relevant laws of, or require registration thereof in, such jurisdiction.

If you are not permitted to view materials on this webpage or are in any doubt as to whether you are permitted to view these materials, please exit this webpage.

Basis of access
Access to electronic versions of these materials is being made available on this webpage by the Company in good faith and for information purposes only. Any person seeking access to this webpage represents and warrants to the Company that they are doing so for information purposes only. Making press announcements and other documents available in electronic format does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy Securities in the Company. Further, it does not constitute a recommendation by the Company or any other party to sell or buy Securities in the Company.

Confirmation of understanding and acceptance of disclaimer
Electronic versions of these materials are not directed at or accessible by persons located in the United States, Australia, Canada, Japan, New Zealand, South Africa, Hong Kong, Singapore or any other restricted jurisdiction.

 

By clicking on the “Agree” button, I certify that I am not located in the United States, Australia, Canada, Japan, New Zealand, South Africa, Hong Kong, Singapore or any other restricted jurisdiction. I have read and understood the disclaimer set out above. I understand that it may affect my rights. I agree to be bound by its terms. By clicking on the “Agree” button, I confirm that I am permitted to proceed to electronic versions of these materials.

 

Agree

Do not agree