Eiermøter

Eiermøte 10. oktober 2017

Det ble avholdt eiermøte for å velge egenkapitalbevis-eiernes representanter til bankens generalforsamling:

Dato: tirsdag 10. oktober 2017
Tid: klokken 19:00
Sted: Quality Airport Hotel Stjørdal

Valgkomiteen hadde på forhånd utarbeidet innstilling til valg av representanter til generalforsamlingen.
Valgkomiteen gjennomgikk og begrunnet sin innstilling i møtet, og kandidatenes CV-er ble presentert.

Det ble åpnet for benkeforslag fra salen, men ingen alternative forslag ble fremmet.

Valgkomiteens innstilling ble deretter vedtatt ved akklamasjon.

Som representanter for egenkapitalbevis-eierne til bankens generalforsamling er dermed valgt:

Jorun Kristine Tyholt
Marielle Steig Lid
Lars Øverkil
Ståle Dullum


Som vararepresentanter er valgt:

Tor Anders Knai
Oddny Laila Balstad

Eiermøte 27. juni 2017

Det er avholdt eiermøte for å utpeke valgkomite. Valgkomiteen skal plukke ut kandidater til valg av egenkapitalbevis-eiernes representanter til bankens generalforsamling.

Samtidig ble det gitt informasjon om bankens drift så langt i år, og en presentasjon av bankens ledergruppe.


Dato: tirsdag 27. juni 2017
Tid: klokken 19:00
Sted: Quality Airport Hotel Stjørdal

Påmeldingsfrist: fredag 23. juni.Innkalling er sendt pr e-post til de av våre eiere vi har gyldig e-postadresse til. Alle eiere har også fått innkallingen pr vanlig post.

Vær spesielt oppmerksom på følgende:

- For å kunne delta i eiermøtet må du fylle ut eierskjema og returnere dette pr post eller epost til banken innen påmeldingsfristen.

- Dersom du skal representere andre eiere, må det oversendes eget fullmaktsskjema for dette innen samme frist.


Påmeldingsskjema ligger som vedlegg 1 (side 3) i innkallingen.
Fullmaktsskjema ligger som vedlegg 2 (side 4) i innkallingen.

Referat fra eiermøtet vil bli sendt ut til alle eiere i etterkant av møtet.