Investorinformasjon

Utbetaling av utbytte - registrering av bankkontonummer

For å få utbytte utbetalt til konto, må eiere av egenkapitalbevis ha oppgitt kontonummer for utbetaling av slikt utbytte. Kontonummeret må være registrert opp mot din VPS-konto. Dersom du ikke har registrert bankkontonummer opp mot din VPS-konto, og ønsker utbytte inn på konto, må du ta kontakt med kontofører for din VPS-konto for å få registrert ditt bankkontonummer.

Dersom du ikke har registrert kontonummer opp mot din VPS-konto, vil du motta ditt utbytte i form av en utbetalingsanvisning.

Hegra Sparebank er kontofører for VPS-konti der VPS-kontonummer begynner med 04465.