Det er en historisk signering for oss i banken. Aldri før har vi inngått sponsorsamarbeid nord for Forbordsfjellet. Hegra Sparebank blir  hovedsponsor for Frosta IL de neste tre årene.

 - Det er spennende for oss å kunne være med å skape mer aktivitet lokalt hvor datterselskapet Eika Økonomi Midt-Norge avdeling Frosta holder til, innleder Arne Martin Laukvik.
  
Hegra Sparebank bidro blant annet i et frokostmøte på Frosta denne uka og håper å ta med flere arrangement til Frosta. Hegra Sparebank profileres snart i Frostahallen og ved arrangementer i regi Frosta IL.

 - Vi håper å se starten på et langvarig og konstruktivt engasjement hvor Hegra Sparebank blir et mer naturlig førstevalg hos Frostingene, sier Laukvik. 

Eika Økonomi Midt-Norge

I fjor ble Frosta Regnskap en del av Hegra Sparebanks datterselskap, Eika Økonomi Midt-Norge.
– Gjennom vårt eierskap av Eika Økonomi Midt-Norge får vi et sterkere nærvær på Frosta. Vi opplever allerede en økt interesse fra frostingene og har fått flere nye kunder. Det er mange som bidrar til at vi kan gi tilbake til håndballen på Frosta, understreker Arne Martin Lauvik.

Kari Løkholm, sponsoransvarlig i Hegra Sparebank spilte i sine ungdomsår under Frosta IL.
- Utrolig stas å være tilbake i samme hall med ny drakt. Personlig også, da jeg tilbragte mesteparten av fritiden min i Frostahallen som håndballspiller fram til jeg flyttet til Stjørdal, sier Kari.

Fakta Frosta IL:
Frosta IL er et fleridrettslag stiftet i 1881. De består av hovedstyret og sju undergrupper med omlag 320 aktive medlemmer.