Ny finansavtalelov trer i kraft fra 1. januar 2023. Loven gir regler om rettigheter og plikter mellom deg og banken eller andre tjenesteleverandører. Loven skal gi et sterkere forbrukervern og gjennomfører en rekke nye EU-regler i Norge.

Ny lov medfører ikke at eksisterende avtaler med banken eller finansforetak opphører. Eksisterende avtaler vil fortsatt løpe og eventuelt fornyes på samme måte som tidligere. Den medfører derimot at du kan få mer informasjon fra banken enn det du får i dag, og det kan ved nye avtaler bli stilt flere spørsmål til deg. Hensikten er å ivareta deg som kunde.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om den nye finansavtaleloven, ta kontakt med din rådgiver i banken, eller se informasjon på: https://www.finansnorge.no/informasjon/ny-finansavtalelov--dette-betyr-det-for-deg/