Vi i Hegra Sparebank inviterer deg som egenkapitalbeviseier til valg- og orienteringsmøte.

Tid: Tirsdag 10. Oktober kl. 18:00 til 19:30
Sted: Quality Airport Hotel Værnes Stjørdal.
Påmeldingsfrist: Fredag 6. oktober.

Her finner du knapp til påmelding, vedlegg med fullmakt og agenda for møtet.

Påmelding her

Dagsorden 

Del 1:
01/23 Åpning av møte 
02/23 Fortegnelse av fremmøtte eiere/fullmaktsinnehavere 
03/23 Valg av møteleder 
04/23 Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll 
Valgkomiteens leder orienterer om valgkomiteens arbeid og innstilling 
05/23 Valg av 2 medlemmer til generalforsamlingen 
06/23 Valg av 2 varamedlemmer til generalforsamlingen 
07/23 valg av 3 medlemmer til egenkapitalbeviseiernes valgkomite 
08/23 valg av 3 varamedlemmer til egenkapitalbeviseiernes valgkomite 
09/23 Endring instruks valgkomiteen for egenkapitalbeviseiere – maksimal funksjonstid fra 6 år til 12 år. 

Pause med enkel servering 

Del 2:
Orientering om bankens virksomhet og økonomiske utvikling 
ved adm. banksjef Arne Martin Laukvik. 


  
Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir èn stemme.  
Egenkapitalbeviseiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett, kan enten delta i møtet eller signere og avgi vedlagt fullmaktskjema. 

Påmelding skjer gjennom "Påmelding her" øverst og nederst på siden.  

Påmeldingsfristen er 6. oktober. Vell møtt.
Nederst vil det være mulighet for å åpne og laste ned stemmefullmakt og valgkomiteens innstilling.