Hopp til innholdet
Overlevering av pris for årets ildsjel 2024
Bildetekst
Nyhet

Årets ildsjel

Hegra Sparebank delte også i år ut Ildsjelprisen under Halsen Musikkforenings nyttårskonsert

«Årets Ildsjel» er en årlig premiering i bankens regi. Prisen går til personer som har utmerket seg positivt over lang tid og er en anerkjennelse av stor innsats med god kvalitet. Hegra Sparebank er en stolt samarbeidspartner av Halsen Musikkforening og det faller derfor naturlig å dele den ut nettopp her. Banken er i sitt 127. driftsår og vi har i like mange år støttet opp om frivillighet og det ildsjeler skaper.

 

Vi håper å bidra til inspirasjon for prisvinneren og andre ledere som står på for sitt lag, sier Arne Martin Laukvik.

 

Juryen legger vekt på mange ting, blant annet

  • Prisvinneren har et stort hjerte og et stort engasjement.
  • Prisvinneren må kunne gå foran som et godt eksempel til inspirasjon for alle.
  • Prisvinneren har utvist stor u-egennyttig innsats og raushet gjennom mange år.

Årets Ildsjel tildeltes Aage Ertsgaard!

- Prisvinneren har vært og er en ildsjel på mange områder innen fritidskulturen på Skatval og Stjørdal i mange år. Han har et engasjement og pågangsmot som har skapt mye glede for mange barn, unge og voksne i dalføret, forteller Arne Martin under prisutdelingen.

Ertsgaard har også vært styreleder og styremedlem i Halsen Musikkforening og prosjektleder for blant annet nyttårskonserten i mange år. I tillegg var han initiativtager til et mikrokreditt-prosjekt for Halsen Musikkforening og samlet inn totalt 200.000 kroner. Fra høsten 2008 til vinter 2023 var han en viktig støttespiller og ildsjel for Skatval Skolemusikk, som nestleder, prosjektleder, sponsoransvarlig og ubetalt aspirantdirigent.

Videre har Aage Ertsgaard:

  • Sørget for morsomme prosjekter for korpset med bland annet DDE og Skafrika. Pågangen sørger for gode inntektsmuligheter.
  • Styremedlem i FRAM BU
  • Prosjektleder for Tine fotballskole i flere år
  • Deltatt i gruppa som står bak 7-er bane, flomlys og som nå ferdigstiller tennisbane på Framnes.