En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Hegra Sparebank i årene fremover.
 
Planer for klima- og miljøarbeidet
Overordnet sett er det policy(er) for klima, miljø og arbeidsmiljø som leder arbeidet:
 
Hegra Sparebank skal jobbe kontinuerlig med å sikre langsiktig lønnsomhet ved å redusere virksomhetens negative påvirkning på klima og miljø, og maksimere virksomhetens positive miljøprestasjon. Hegra Sparebank skal etterleve egne krav og myndighetspålagte internasjonale, nasjonale og lokale reguleringer, og følge miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen. 
I tråd med bankens strategi skal Hegra Sparebank forbli en vesentlig aktør i kundenes lokalsamfunn, og bankens verdiskapning skal komme lokalsamfunnet til gode. Hegra Sparebank skal også opprettholde en lav risikoprofil, og sentrale risikoer skal identifiseres og styres etter dette. Hegra Sparebank skal opprettholde og videreutvikle kompetansen i organisasjonen, blant annet ved å fremme personlig og faglig utvikling hos de ansatte. Banken skal respektere ansattes rett til rettferdig arbeidspraksis, konkurransedyktig lønn og et trygt og familievennlig arbeidsmiljø.  
 
Miljøpolicyen følges opp med konkrete mål:

  • Vi skal ha et sykefravær som er lavere enn bransjegjennomsnittet
  • Vi skal unngå fysiske skader relatert til arbeidet i banken
  • Vi skal jobbe mot diskriminering og ha kjønnsrepresentasjon i styret
  • Vi skal bevisstgjøre ansatte om bankens miljømål
  • Vi skal øke ansattes og kunders mulighet til å kildesortere i våre lokaler
  • Vi skal øke andelen innkjøpte varer med tredjeparts miljømerking

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Hegra Sparebank?
Send forslag til Øyvind Drogset Olsen, oyvind.olsen@hegrasparebank.no.

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn!