Torsdag 14. desember besluttet Norges Bank å øke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,50 prosent. Renteøkningen kom overraskende på markedet, som forventet at sentralbanken ville holde styringsrenten uendret denne gangen. Bakgrunnen for dette er flere indikasjoner til redusert aktivitet i Norge den nærmeste tiden. Norges Bank valgte å veie hensyn til den økonomiske aktiviteten opp mot fortsatt høy inflasjon. Denne gangen ble hensynet til en svak norske krone det som til slutt avgjorde økningen i renten for Norges Bank, sier Arne Martin Laukvik.

Vi har forståelse for at Norges Bank må veie mange hensyn i pengepolitikken for å bringe inflasjonen tilbake mot styringsmålet på 2 prosent. Samtidig tenker vi at Norges Bank kunne gått mer forsiktig fram ettersom aktivitetsnivået er i ferd med å avta, sier Arne Martin Laukvik.

Banken finansierer sine utlån med egenkapital, innskudd og lån i verdipapirmarkedet. Kravet til lønnsomhet, soliditet, konkurransenivå og innlånskostnader er avgjørende faktorer for rentesettingen.

I forkant av rentemøtet 14. desember registrerte vi at markedet forventet rentepause fra Norges Bank. Markedsrentene falt de to ukene før møtet, men kom raskt opp igjen til tidligere nivå da nyheten fra Norges Bank ble kjent på torsdag. Utviklingen i markedsrentene avgjør prisen på banken innlånskostnader. Disse har stabilisert seg over en lengre periode og vi tror nå at disse ikke nødvendigvis vil øke mer i tiden som kommer.

Derfor velger vi å ikke øke utlåns- og innskuddsrentene nå, sier Adm. banksjef Arne Martin Laukvik.