29.11.2023 (kl. 16:00) - Siste frist for flytting av aksjesparekonto
19.12.2023 – Siste frist for innbetaling IPS kontoen for eksterne fond.
28.12.2023 – Siste frist for innbetaling IPS kontoen for Eika fond.

Hva er en IPS?

IPS er pensjonssparing med utsatt skattefordel. Med IPS kan du spare inntil 15 000 kroner hvert år – og du får 22 prosent av sparebeløpet i fradrag på skatten. Det betyr at du får en skatteutsettelse på 3 300 kroner om du sparer maksbeløpet. Pengene er bundet til pensjonsalder (minimum 62 år) og utbetaling blir beskattet som alminnelig inntekt. Det er viktig at innbetalingsfristene overholdes for å være sikker på å få med seg skattefordelen for 2023.

Desto tidligere jo bedre

Du kan selvfølgelig også starte neste år. Men hvordan kjøper man IPS? Du kan selv opprette dette i enten mobilbanken eller i Smartspar.

Har du allerede en IPS? Da kan du spare mer på denne i Eika Investortjenester - altså via nettbank, mobilbank eller i Smartspar.

Fondene våre er veldig gode - best i Norge faktisk ifølge en kåring gjennomført av Finansavisen. I et lengre intervju fra finansavisen utleder Gaute Eie (investeringsdirektør i Eika) investeringsstrategien han og resten av forvaltningsteamet i Eika Kapitalforvaltning følger for å plukke aksjer til fondene. 

Etter snaut to år i Eika har Gaute Eie snudd Eika-fondene. Slik gjorde han det. 

– Alt handler om å slå indeks. Siden vi startet for to år siden har Norge- og Norden-fondet levert godt foran indeks, selv om vi frem til i år ikke hadde lov til å investere i Kongsberg Gruppen. Alpha-fondet er 4,5 prosent foran indeks etter å ha slått indeks med 7 prosent i år.

– Vi leter etter gode og billige selskaper. I stedet for å si at et selskap er kvalitet, operer vi med egne estimater. Vi investerer der våre estimater er høyere enn markedet, og lar være å investere der våre estimater er lavere.

– Vi besøker selskaper og deres konkurrenter for å finne ut hvem som lyver og hvem som ikke gjør det. Basert på dette gjør vi våre egne analyser, sier Eie.

– Man kan gjerne registrere at et selskap er et kvalitetsselskap, men det er allerede diskontert inn i kursene. Da jeg jobbet som megler og analytiker, så jeg hvilke fond som gadd å gjøre jobben. Også vi gjør feil med våre estimater, men når vi da bommer, så vet vi hva vi har gjort feil, sier Gaute Eie til Finansavisen.