- Det sammenslåtte selskapet blir en betydelig aktør. For oss i Hegra Sparebank, vil vi kunne tilby et stadig bedre og bredere tilbud til våre kunder. Større produktportefølje gir oss i banken muligheten til å supplere forsikringene til våre kunder og ikke minst tilby mer komplette forsikringsløsninger til nye privatkunder og bedrifter. Hegra Sparebanks forsikringsrådgivere vil fortsatt være kundenes rådgivere i det nye selskapet, sier administrerende banksjef Arne Martin Laukvik.  

Fremtind befester posisjonen som en betydelig aktør i privatmarkedet. Fusjonen vil samtidig gi økt konkurransekraft og en sterkere utfordrerposisjon innenfor bedriftsmarkedet og landbruk. 

- Det sammenslåtte selskapet muliggjør økte investeringer i teknologi, digitalisering og kompetanse for å kunne levere fremtidens forsikringsløsninger, avslutter Laukvik. 

Sterk Konkurrent 

Fremtind Forsikring blir med dette en sterkere konkurrent til de andre store, norske og nordiske forsikringsselskapene. 

– Sammenslåingen befester posisjonen til «forsikring i bank»-konseptet, vil realisere betydelige synergier, og gi et bedre og bredere tilbud til kunder over hele landet, sier styreleder i Fremtind og eierrepresentant for SpareBank 1 Gruppen, Benedicte Schilbred Fasmer. 

– Vi skal bygge videre på våre sterke kompetansemiljøer innenfor teknologi, data og analyse. Fusjonen vil styrke utviklingsmulighetene til medarbeiderne våre, sier konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind. 

Fremtind og Eika Forsikring vil beholde eksisterende kontorstruktur, med hovedkontor i Oslo, og det blir ingen nedbemanninger som følge av sammenslåingen. Det fusjonerte selskapet vil ha om lag 1350 ansatte. 

– Dette er en merkedag for oss. Samarbeidet vil gi bedre forsikringsløsninger for kunder og rådgivere over hele landet, og realisere store synergier for eierne av Fremtind. Samtidig vil konkurransen mellom alle bankene fortsatt være like tøff, sier styreleder i Eika Gruppen, Hans Kristian Glesne. 

Selskapene tar sikte på å inngå en endelig avtale for gjennomføring av transaksjonen tidlig i første kvartal 2024. Transaksjonen vil bestå i at de tre eierne overfører sine aksjer i Fremtind Forsikring AS og Eika Forsikring AS til et felleseid selskap som vil hete Fremtind Holding AS, og at de to forsikringsselskapene deretter fusjoneres. 

Rigger oss for morgendagen 

Med tilgang til mer data og innsikt, vil selskapet være svært godt rustet for å konkurrere i et krevende marked med høy innovasjonstakt. Fremtind vil investere mer i teknologi, digitalisering og kompetanse som er nødvendig for å levere morgendagens forsikringstjenester – til det beste for kunder, ansatte, samarbeidspartnere og eiere. 

– Størrelse betyr mye i forsikring, ikke minst i møte med ekstremvær, klimaendringene og økte regulatoriske krav. Med Eika Forsikring på laget blir Fremtind et mer kraftfullt selskap, med større risikobærende evne og økt styrke i reassuransemarkedet. Selskapet vil også bli en enda mer attraktiv samarbeidspartner, sier styreleder i Eika Forsikring, Sverre V. Kaarbøe.

Ny konsernsjef

Fremtind Holding AS og Fremtind AS forventes å ha et styre på elleve styremedlemmer, hvorav SpareBank 1 Gruppen utpeker fem av medlemmene (herunder styreleder og en representant fra LO), DNB utpeker tre medlemmer, Eika utpeker to medlemmer og de ansatte velger ett medlem. I tillegg vil de ansatte og LO ha en observatør hver. 

Det nåværende styret i Fremtind Forsikring har ansatt Hege Toft Karlsen som ny konsernsjef etter Turid Grotmoll, som går av med pensjon til våren som planlagt. Toft Karlsen kommer fra stillingen som konsernsjef i Eika Gruppen og tiltrer senest 1. juli 2024. Se egen pressemelding fra Eika Gruppen i dag. 

Tidsplan og betingelser

Transaksjonene er betinget av at partene inngår en endelig transaksjonsavtale med tilhørende dokumenter. Partene har allerede fremforhandlet nesten ferdige utkast til avtaleverket, og endelig avtale forventes inngått tidlig i første kvartal 2024. Gjennomføringen av den endelige transaksjonsavtalen vil blant annet være betinget av at partene oppnår samtlige nødvendige myndighetsgodkjenninger uten vilkår som er vesentlig tyngende. Det forventes at transaksjonen tidligst vil kunne gjennomføres sommeren 2024. 

Fakta om Fremtind Forsikring og Eika Forsikring 

Fremtind Forsikring distribuerer produktene sine under merkevarene SpareBank 1, DNB og LOfavør. Markedsandelen per tredje kvartal 2023 var 14,8 prosent*, med 20,5 prosent i privatmarkedet og 5,7 prosent i bedriftsmarkedet. Premiebestanden per tredje kvartal var på 15,6 mrd. kroner (inkl. personrisikoporteføljen). 

Eika Forsikring distribuerer produktene sine under Eika-merkevaren. Markedsandelen per tredje kvartal 2023 var 4,0 prosent*, med 4,2 prosent i privatmarkedet og 3,5 prosent i bedriftsmarkedet. Premiebestanden per tredje kvartal var 3,9 mrd. kroner. 

De to selskapene distribuerer i dag produktene sine gjennom til sammen 65 banker med 439 bankkontorer. Eika-bankene har 180 kontorer, SpareBank 1-bankene har 200 kontorer, og DNB har 59 kontorer. Etter fusjonen vil bankene fortsatt selge forsikringene under egen merkevare, og LO gjennom LOfavør-merkevaren. 

*Landbasert skadeforsikring